Zİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Hindistancevizi

12 Harfli Kelimeler

Amerikanbezi, Farmakognozi

10 Harfli Kelimeler

Fotokinezi, Kalkanbezi, Telekinezi

9 Harfli Kelimeler

Burjuvazi, Cebellezi, Kaputbezi, Kinestezi, Sinestezi

8 Harfli Kelimeler

Analjezi, Anamnezi, Anestezi, Gidimizi, Müstehzi, Mütevazi, Parafazi, Paralizi

7 Harfli Kelimeler

Fantezi, Jeodezi, Manyezi, Merkezi, Müvezzi, Ötanazi, Tecezzi

6 Harfli Kelimeler

Agnozi, Amnezi, Cevizi, Filizi, Muvazi, Münazi, Önsezi, Papazi, Rafızi, Riyazi, Terazi

5 Harfli Kelimeler

Afazi, Arazi, Arızi, Dürzi, Hanzi, Lafzi, Marzi, Mevzi, Minzi, Mümzi, Terzi, Tevzi

4 Harfli Kelimeler

Çizi, Dizi, Erzi, Gazi, Gezi, Mazi, Muzi, Nazi, Sezi

Bazı Zİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afazi : söz yitimi
agnozi : tanısızlık
amerikanbezi : kaputbezi
analjezi : acı yitimi, ağrı kesimi
anamnezi : anamnez
anestezi : uyuşturma, duyum yitimi
arazi : yerey, yer, toprak, yir
arızî : geçici, eğreti
burjuvazi : kentsoylular, kent soyluluk
çizi : çizgi, tutum, davranış
dizi : sıra, seri, paradigma, ardışım, emsile, kol, saf
fantezi : sonsuz, fantaziye
gidimizi : parkur
hanzi : hanca, ??, kanji, ???
hindistancevizi : malibu
jeodezi : yer ölçümü
kalkanbezi : tiroit
marzi : razılık
mazi : geçmiş, burungu, geçe, geçmiş zaman, geri
mevzi : yer, mahal, arkuy
minzi : çökelek
muvazi : koşut, paralel
mümzî : imzalayan
münazi : kavgacı

Bazı Zİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


müvezzi :

TDK:
isim Dağıtıcı
"Kadıköy vapurunun hususi kamarasında, boyları birer metreyi aşmayan bir müvezzi kalabalığı kaynaşıyor." - N. F. Kısakürek

Nazi :
TDK:
özel, isim Nazizm yanlısı olan kimse

papazi :
TDK:
1. isim İnce dokunmuş, mavi, pembe, fıstıki renklerde ipek kumaş
2. sıfat Bu kumaştan yapılmış
"Papazi yaşmakları altında tek taş küpeler, göğüslerinde salkım saçak gerdanlıklar..." - S. M. Alus

Zİ ile biten İlçe isimleri

Orhangazi (Bursa)
Osmangazi (Bursa)
Seyitgazi (Eskişehir)
Mihalgazi (Eskişehir)
Sultangazi (İstanbul)
İhsangazi (Kastamonu)
Melikgazi (Kayseri)
Emirgazi (Konya)
Battalgazi (Malatya)

Zİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mazi Kalbimde Bir Yaradır - Yazar: Nihal Yeğinobalı
Bir Dizi Deprem - Yazar: Gülşen Akyol
Bergüzar-ı Mazi - Yazar: Nuran Müren
Bir Dizi Deprem - Yazar: Gülşen Akyol
Geçmişe Mazi - Yazar: Rıfat Ilgaz
Bir Avuç Mazi - Yazar: Fügen Ünal Şen
Yad-ı Mazi ve Hayatımın Tarihi - Yazar: Ahmet Muhtar...

Zİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HAC - 34: Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlâh'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!.
AHZAP - 35: Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

Kelime Bulma Motoru