Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


angajmansız : bağlantısı
bağlantısız : askerî, bloksuz, ferih fahur, irtibatsız, saf dışı
çekirdeksiz : alyuvar
değerbilmez : hatırsız, adamlıksız, iyilikbilmez, kadirbilmez
dehşetengiz : korkunç, ürkünç
düşünülemez : akla gelmez
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
hastalanmaz : olumsuz fiil
hatırbilmez : bilmez
hemodiyaliz : kansüzüm
hizmetçisiz : adamsız
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
istikrarsız : dengesiz, kararsız
kadirbilmez : değerbilmez
karaktersiz : mayası bozuk
katlanılmaz : yenilir yutulur gibi değil
kayanyıldız : akanyıldız
koparılamaz : burun yüzden düşmez, kösele gibi
koruyucusuz : sürüden ayrılanı kurt kapar
kullanılmaz : battal
madenkırmız : kırmız madeni
muhafazasız : çıplak
mukavelesiz : sözleşmesiz
mübalâğasız : abartısız, abartmasız
müsamahasız : hoşgörüsüz, toleranssız
saltanatsız : gösterişsiz, görkemsiz
sızlanmasız : sızıltısız
sözgötürmez : sugötürmez
tartışılmaz : ağanın eli tutulmaz, tartışma götürmemek
tekerleksiz : kondisyon bisikleti
teşkilâtsız : örgütsüz
titreşimsiz : ötümsüz
toleranssız : hoşgörüsüz, müsamahasız
vazgeçilmez : elzem, mübrem

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çalkantısız :

TDK:
sıfat Çalkantısı olmayan
"Çalkantısız deniz."

çarpıntısız :
TDK:
sıfat Çarpıntısı olmayan

kaldırımsız :
TDK:
1. sıfat Kaldırımı olmayan
"Kasaba eski zamanlarda kaldırımsız, bakımsızdı." - S. F. Abasıyanık
2. zarf Kaldırım olmadan
"Yeni açtığı yolları geniş tutmak istiyorsa kaldırımsız döşüyor." - N. Cumalı

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Z ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


HAC - 45: Nitekim, birçok memleket vardı ki, o memleket (halkı) zulmetmekte iken, biz onları helâk ettik. Şimdi o ülkelerde duvarlar, (çökmüş) tavanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve (ıssız kalmış) ulu saraylar vardır.

Kelime Bulma Motoru