Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aldatılamaz : çöp atlamaz
babalarımız : bizden
ciddiyetsiz : lâubali, gayriciddî
çekirdeksiz : alyuvar
dolambaçsız : açık
düşünülemez : akla gelmez
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
gıllıgışsız : gıllügişsiz
hatırbilmez : bilmez
hatırlanmaz : unutulmak
hazırlıksız : gafil
hemodiyaliz : kansüzüm
hizmetçisiz : adamsız
içtenliksiz : samimiyetsiz
kadirbilmez : değerbilmez
katlanılmaz : yenilir yutulur gibi değil
kıprayışsız : kıpırtısız
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
merhametsiz : acımasız, kalpsiz, ceberut, gaddar, gâvur, katı, pek yürekli, taş kalpli
meymenetsiz : uğursuz, suratsız, kılıksız, huysuz
muhafazasız : çıplak
muhatarasız : tehlikesiz
mukavelesiz : sözleşmesiz
muvazenesiz : dengesiz, ölsüsüz, ölçüsüz
mübalâğasız : abartısız, abartmasız
müsamahasız : hoşgörüsüz, toleranssız
saltanatsız : gösterişsiz, görkemsiz
sarsıntısız : sarsılmayan
sözgötürmez : sugötürmez
sözleşmesiz : mukavelesiz, kontratsız
şahsiyetsiz : kişiliksiz
tartışılmaz : ağanın eli tutulmaz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çekirdeksiz :

TDK:
sıfat Çekirdeği olmayan, içinde çekirdeği bulunmayan

döllenmesiz :
TDK:
sıfat Döllenmemiş olan

kadirbilmez :
TDK:
sıfat Değerbilmez
"Üstelik bu kısa, kadirbilmez ömrün böyle bir sanı olmadan geçirilebileceğine de inanmıyordu." - R. Mağden

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Z ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 115: Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah, takvâ sahiplerini çok iyi bilir.
MUHAMMED - 4: (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz.

Kelime Bulma Motoru