Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabitan : subaylar, zabitler
zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zahirde : görünüşte
zalimce : acımasızca, zalimane
zamanla : giderek
zambiya : tanzanya, malavi, mozambik, zimbabve, botsvana
zampara : çapkın, abu, kadıncıl, zendost
zaparta : saparta
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zatürre : sancı, batar, zatüre
zavallı : mutsuz, âciz, allahlık, beli bükük

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zamanlı :

TDK:
1. sıfat, müzik Zamanı olan
"Üç zamanlı ölçü."
2. zarf Uygun bir zamanda

zararlı :
TDK:
sıfat Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
"Kanun ancak topluma zararlı olan şeyleri yasaklayabilir." - N. F. Kısakürek

zıbarma :
TDK:
isim Zıbarmak işi

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zehirli Kan - Yazar: M. G. Scarsbrook
Zehirli Bal - Yazar: Reha Yeprem
Yüz Hadis Yüz Hikaye - Türk Dilinde Art Zamanlı Değişmeler - Yazar: Erzurumlu Darir
Zehirli Rüya - Yazar: Emel İrtem
Zehirli Zaman - Yazar: Mustafa Işık

Kelime Bulma Motoru