Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabitan : subaylar, zabitler
zabtiye : zaptiye memuru
zadegân : soylular, aristokrasi
zadelik : zadegî
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zahirde : görünüşte
zahiren : görünüşte
zalimce : acımasızca, zalimane
zambiya : tanzanya, malavi, mozambik, zimbabve, botsvana
zampara : çapkın, abu, kadıncıl, zendost
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zargana : uskumrumsugillerden, uzun
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zatürre : sancı, batar, zatüre
zavallı : mutsuz, âciz, allahlık

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zendost :

TDK:
sıfat Zampara

zımbalı :
TDK:
sıfat Zımbası olan

ziyafet :
TDK:
isim Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen, toy (II)
"Padişahın bu ziyafetlere bazen cesim saltanat kayıkları ile de geldiği olurdu." - A. H. Çelebi

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ama Zamanla - Yazar: Mustafa Çelik
Zamanla Belki - Yazar: Celal Hafifbilek
Zehirli Kan - Yazar: M. G. Scarsbrook
Kıssa-ı Zelzele - Yazar: Mustafa Yıldız
Zehirli Bal - Yazar: Reha Yeprem
Karanlık Zeminde Pembe Noktalar - Yazar: Osman Aysu
Zehirli Rüya - Yazar: Emel İrtem

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


VAKİA - 56: İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!.
SAFFAT - 62, 63: Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık.
VAKİA - 93: İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!.

Kelime Bulma Motoru