Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabyan : ağaç
zabzab : men\'etmek, hastalık
zafran : safran
zahire : aşlık
zakkum : zakkumgillerden, ağı ağacı, ağı çiçeği, zakkumgiller
zaleme : zalimler
zamana : sıralı, sırasız
zamane : çağ, devir, hin
zambur : kambur zambur
zangaç : topal
zaping : geçgeç
zarflı : mazruf
zatlar : zevat
zaviye : köşe, anlayış, görüş, açı
zâviye : bucak
zayiçe : yıldızların
zecren : zorlayarak, yasaklayarak, zorla
zedeli : zedelenmiş
zekâlı : zeki
zekice : gözleri fıldır fıldır etmek
zemzem : zemzem suyu
zerrin : sarı, fulya, parlak, nergis
zevkli : beğenilen, beğenili, leziz, lezzetli
zevrak : kayık
zevzek : geveze, tatsız
zeybek : efe, zeybek havası
zıbıdı : çelimsiz
zıkkım : zehir, ağı
zıpçık : bilye

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zayiçe :

TDK:
isim Yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge

zılgıt :
TDK:
1. isim Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
"Bu zılgıtın içinde bir daha böyle yergiler yazmaması tembihi de vardır." - S. Birsel
2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin bazı yerlerinde genellikle düğünlerde eğlenmek amacıyla dili ağız içinde değişik bir biçimde oynatarak ahenkli bir ses çıkarma

zilsiz :
TDK:
sıfat Zili olmayan
"Alnı çatkılı kart bir kadın zilsiz tefini ovuşturuyordu." - R. H. Karay

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kusursuz Plan - Zoraki Gelin Serisi 2 - Yazar: Fatih Murat Arsal
Zoraki Diplomat - Yazar: Yakup Kadri...
Zoraki Prenses - Yazar: Carolyn Q. Ebbitt
Zoraki Nikah - Yazar: Levent Torun
Zoraki Sünnet - Yazar: İrfan Palalı
Zoraki Asi - Yazar: Kadir Mısıroğlu
Zoraki Casus - Yazar: Thomas Caplan
Subutay Zoraki Kaşifler - Yazar: Abdulvahap Özel
Zoraki Aşk - Yazar: Canpilippa B.

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 37: «Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vâdiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler. »  .

Kelime Bulma Motoru