Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabıta : kolluk, polis, gergöz
zabzab : men\'etmek, hastalık
zafran : safran
zahire : aşlık
zamana : sıralı, sırasız
zamane : çağ, devir, hin
zamanı : yerinde
zambak : zambakgillerden, zanbak, lilyana, soğan, top zambak
zambur : kambur zambur
zanaat : sınaat, sanat
zanbak : zambak
zaping : geçgeç
zarfçı : papelci
zarflı : mazruf
zarurî : zorunlu, mecburî, gerekli
zavurt : avurt zavurt etmek
zayiçe : yıldızların
zeamet : tımar, pervane
zecren : zorlayarak, yasaklayarak, zorla
zedeli : zedelenmiş
zemzem : zemzem suyu
zencir : zincir
zengin : gösterişli, parası, varlıklı, verimli, varsıl, akbay, atlığ, barlı, bay, bayıtmış, bayraç, bey

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zangoç :

TDK:
isim Kilise hizmetini gören ve çan çalan kimse

zarfçı :
TDK:
1. isim Tenha bir yolda yere içi doluymuş gibi görünen zarf veya cüzdan bırakan, sonra da bunları bulup alan kimseyi suçlayarak, tehdit ederek para sızdıran dolandırıcı, papelci
2. Sokaklarda iskambil kâğıtlarıyla halkı dolandıran bir tür dolandırıcı, papelci

zihnen :
TDK:
zarf Zihince

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zeliş (Tütün Zamanı 1) - Yazar: Necati Cumalı
Zodyak - Burçlar Kuşağı Cinayetleri - Yazar: Sam Wilson
Gitme Zamanı - Yazar: Aret Vartanyan
Devir-Dilsiz Kuğular Zamanı - Yazar: Ece Temelkuran
Aşk Zamanı - Yazar: Necib Mahfuz
Tik Tak, Zamanı Donduran 7 Hikaye - Yazar: Kolektif
Erguvan Zamanı - Yazar: Ahmet Erol
Melekler Zamanı - Yazar: Fatma Erdek
Şehrin Ahşap Zamanı - Yazar: Kadir Üredi
Ayın Parlak Zamanı - Yazar: Sare Çizmecioğlu

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


DUHAN - 43, 44: Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir.
VAKİA - 52: Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.
SAFFAT - 62, 63: Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık.

Kelime Bulma Motoru