Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabıta : kolluk, polis, gergöz
zabzab : men\'etmek, hastalık
zadegî : zadelik
zafran : safran
zahire : aşlık
zahmet : sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat, zorluk, rahatsızlık, çile, tar, terim
zakkum : zakkumgillerden, ağı ağacı, ağı çiçeği, zakkumgiller
zaleme : zalimler
zamane : çağ, devir, hin
zamanı : yerinde
zambak : zambakgillerden, zanbak, lilyana, soğan, top zambak
zambur : kambur zambur
zanaat : sınaat, sanat
zangaç : topal
zarurî : zorunlu, mecburî, gerekli
zatüre : zatürre
zaviye : köşe, anlayış, görüş, açı
zâviye : bucak
zayiat : yitikler, kayıplar, yitik
zeamet : tımar, pervane

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zaviye :

TDK:
1. isim Köşe
"Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." - H. F. Ozansoy
2. din b. (***) Küçük tekke
3. Anlayış, görüş, bakış açısı
"Herkes etrafındakilere hususi bir zaviyeden, sırf kendi görüşüyle bakıyor." - H. C. Yalçın
4. matematik Açı

zedeli :
TDK:
sıfat Zedelenmiş

zevalî :
TDK:
sıfat Zeval ile ilgili

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ziyalı Cevaplar - Yazar: Erol Faik Birlik

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 185: Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.
YUSUF - 39: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı?.
YUSUF - 41: Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyalarınıza gelince),  biriniz (daha önce olduğu gibi)  efendisine şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından (beynini)  yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş (bu şekilde)  kesinleşmiştir.

Kelime Bulma Motoru