YONT ile başlayan kelimeler

Başında YONT harfleri bulunan 15 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Yontarlamak, Yontuklaşma, Yontulmamış

10 Harfli Kelimeler

Yontuculuk

9 Harfli Kelimeler

Yontulmak, Yontulmuş

8 Harfli Kelimeler

Yontkuşu, Yontulma

7 Harfli Kelimeler

Yontmak, Yontucu

6 Harfli Kelimeler

Yontar, Yontma, Yontuk

5 Harfli Kelimeler

Yontu

4 Harfli Kelimeler

Yont

Bazı YONT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yontma :

TDK:
1. isim Yontmak işi
"Ucu sipsivri bir kurşun kalemi tekrar yontmaya kalktım, ucunu kırdım." - P. Safa
2. sıfat Yontulmuş veya yontularak yapılmış
"Yontma taş. Yontma su yolu."

yontmak :
TDK:
1. -i Bir şeye istenilen biçimi vermek için dış bölümünü keskin bir araçla biçmek, kesmek
"Boş zamanlarında tahta kaşık, kepçe yontar, geçimini bunları satarak sağlardı." - N. Araz
2. Bir kimsenin azar azar parasını çekmek, birinden para sızdırmak
"Hacı Bey i yontacak, ondan bir hayli fazla para sızdıracaktı." - E. E. Talu
3. Bir şeyi kendi görüşüne göre değerlendirmek

yontuculuk :
TDK:
isim Heykelcilik

YONT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yontma Can Devri - Yazar: Volkan Şenkal

Kelime Bulma Motoru