YETİ ile başlayan kelimeler

Başında YETİ harfleri bulunan 41 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirdiğimiz

14 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Yetiştirilme

11 Harfli Kelimeler

Yetingenlik, Yetişebilen, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetişmeyesi, Yetiştirici, Yetiştirmek

10 Harfli Kelimeler

Yetişilmek, Yetişmemek, Yetiştiren, Yetiştirim, Yetiştirme

9 Harfli Kelimeler

Yetimhane, Yetişilme, Yetişmesi, Yetiyitim

8 Harfli Kelimeler

Yetiklik, Yetimler, Yetimlik, Yetingen, Yetinmek, Yetirmek, Yetişgin, Yetişici, Yetişkin, Yetişmek, Yetişmiş

7 Harfli Kelimeler

Yetinme, Yetirme, Yetişek, Yetişen, Yetişim, Yetişir

5 Harfli Kelimeler

Yetik, Yetim, Yetiz

4 Harfli Kelimeler

Yeti

Bazı YETİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yetingenlik :

TDK:
isim Kanaatkârlık

yetiştirmek :
TDK:
1. -i, -e Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak
2. Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
"Kitabı önümüzdeki aya yetiştireceğim."
3. Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek
"Hastayı doktora yetiştirmek."
4. nsz Üretmek, büyütmek, geliştirmek
"Evlerinin bahçesinde bir iki elma, erik ağacı yetiştirirler." - N. Cumalı
5. İletmek, duyurmak
6. Sağlayıp vermek
"Sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir." - H. Taner
7. -i Yetmesini sağlamak
"Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz." - F. R. Atay
8. -i Aceleyle ulaştırmak
9. -e Söylenmemesi gereken bir şeyi birine hemen söylemek
"Hiç kalır mı? Ertesi gün valiye yetiştirdiler." - M. Ş. Esendal
10. -i Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek
"Munise yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim." - R. N. Güntekin
11. -i Eğitim, öğrenim sağlamak

YETİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 110: Allah o zaman şöyle diyecek: «Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, «Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir» demişlerdi.
NİSA - 127: Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir.
DUHA - 6: O, seni yetim bulup barındırmadı mı?.

Kelime Bulma Motoru