YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltı : aykırı, tahtelarz
yeraltında : köstebekgiller
yerbetim : topografya
yerbetimci : topografyacı
yerbilgini : geologist
yerbölümleme : parselleme
yerçi : başkan, mürşit
yerçilig : ızci, takipçi
yerdegezen : yılan
yerdeğişim : deplasman
yere : sıralı, sırasız
yerelleştirmek : lokalize etmek
yererek : karikatürleştirmek
yereşeği : makaslı böcek
yerey : arazi
yergi : taşlama, hicviye, hiciv, satir, zem
yergici : heccav, taşlamacı
yergin : mahzun, hüzünlü, bitkin
yergiye : şathiye
yeri : ayak ucu, mahal yok, mesire
yerici : yeren, kabare tiyatrosu, pejoratif
yeridir : lâyıktır, uygundur, münasiptir
yerilen : adamcık
yerinç : acınma, üzülme, yerinme, yazıklanma, hayıflanma
yerinde : zamanı, münasip, durumunda, iyi, yeterli

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerey :

TDK:
1. isim, coğrafya Arazi
2. jeoloji Yer kabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası
"Üçüncü zaman yereyleri."

yerinde :
TDK:
1. sıfat İyi, yeterli
"Binbaşı uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam." - M. Ş. Esendal
2. zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde
"Yerinde konuşmak."
3. zarf Durumunda
"Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde." - M. Ş. Esendal

yerleşik :
TDK:
1. sıfat Belli bir yere yerleşmiş
"Onlar yerleşik toplumlar, herkesin yeri belli, öyle vırt zırt oradan oraya geçilemez." - A. İlhan
2. Bir yerin yerlisi olmuş, mütemekkin
3. Bir yerde varlığını sürekli olarak sürdürecek olan
"Türkler Anadolu ya gelmeden önce de muhtelif ülkelerde yerleşik medeniyete geçmişler, büyük şehirler kurmuşlardır." - M. Kaplan

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Mini Kitap - Yazar: Susanna Tamaro
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git - Yazar: Susanna Tamaro
Yeryüzü Ayetleri - Yazar: Furuğ Ferruhzad
Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra - Yazar: Barış Bıçakçı
Bir Yeryüzü Tanığı - Yazar: İlhan Berk
Seni Her Şeyin Mümkün Olduğu Bir Yere Götüreceğim - Yazar: Laurent Gounelle
Freud: Cinselliğin Yeryüzü - Yazar: Sigmund Freud
Yeryüzü Ayetleri - Yazar: Furuğ Ferruhzad
Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek - Yazar: Adnan Yücel
Yeraltında Bir Anadolu - Yazar: Mahmut Makal

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HADİD - 1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.
TEĞABÜN - 1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.
HAŞR - 1: Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Kelime Bulma Motoru