YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltında : köstebekgiller
yerbetimci : topografyacı
yerbetimsel : topografik
yerbilgini : geologist
yerbilim : yapısını, jeoloji
yerbölüm : parsel
yerbölümlemek : parsellemek
yerçi : başkan, mürşit
yerçilig : ızci, takipçi
yerde : bu
yerdegezen : yılan
yerdeş : izotop, hemşeri
yerel : mahallî, mevziî, lokal, özellikleri, yöresel, domestik, teritoryal
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleştirme : lokalizasyon
yerelleştirmek : lokalize etmek
yeren : yerici
yereşeği : makaslı böcek
yerey : arazi
yergisel : satirik
yerici : yeren, kabare tiyatrosu, pejoratif
yeridir : lâyıktır, uygundur, münasiptir
yerilmek : kötülenmek, söz gelmek
yerinde : zamanı, münasip, durumunda, iyi, yeterli, haklı, ipka, isabet oldu, isabetli, mehel, mesabesinde

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yerleştirilmek :

TDK:
-e Yerleştirme işine konu olmak

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yerine Uymayan Parçalar - Yazar: Ufuk Özden

Kelime Bulma Motoru