YER ile başlayan kelimeler

Başında YER harfleri bulunan 94 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yerelleştirmek, Yerleştirilmek, Yersizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme

12 Harfli Kelimeler

Yerbölümleme, Yerleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Yerbetimsel, Yerelleşmek, Yerleşiklik, Yerleşilmek, Yerleştirme, Yerlileşmek, Yermerkezci, Yermerkezli

10 Harfli Kelimeler

Yeraltında, Yerbetimci, Yerbilgini, Yerdegezen, Yerdeğişim, Yerelleşme, Yereybilim, Yergicilik, Yerindelik, Yerkürenin, Yerleşilme, Yerleştiği, Yerlileşme, Yerözekçil, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Yerçekimi, Yerdüzler, Yeregeçen, Yerleşmek, Yerleşmiş, Yersizlik

8 Harfli Kelimeler

Yerbetim, Yerbilim, Yerbölüm, Yerçilig, Yereşeği, Yergisel, Yerilmek, Yerinmek, Yerleşik, Yerleşim, Yerleşke, Yerleşme, Yerliler, Yerünmes, Yeryazım

7 Harfli Kelimeler

Yeraltı, Yerberi, Yererek, Yergici, Yergiye, Yeridir, Yerilen, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinen, Yerinme, Yerinür, Yerküre, Yermeci, Yermeli, Yerseme, Yeryüzü

6 Harfli Kelimeler

Yerdeş, Yergin, Yerici, Yerinç, Yerine, Yerini, Yerken, Yermek, Yeröte, Yersel, Yersiz, Yerucu

5 Harfli Kelimeler

Yerçi, Yerde, Yerel, Yeren, Yerey, Yergi, Yerin, Yerli, Yerme

4 Harfli Kelimeler

Yere, Yeri

3 Harfli Kelimeler

Yer

Bazı YER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yeraltı : aykırı, tahtelarz
yeraltında : köstebekgiller
yerbetim : topografya
yerbetimci : topografyacı
yerbilgini : geologist
yerbölümleme : parselleme
yerçi : başkan, mürşit
yerçilig : ızci, takipçi
yerdeğişim : deplasman
yerdüzler : greyder
yeregeçen : havuç
yerel : mahallî, mevziî, lokal, özellikleri, yöresel, domestik, teritoryal
yerelleşmek : yöreselleşmek, mahallîleşmek
yerelleştirme : lokalizasyon
yeren : yerici
yereşeği : makaslı böcek
yereybilim : ekonomik, beşerî
yergi : taşlama, hicviye, hiciv, satir, zem
yergici : heccav, taşlamacı
yergiye : şathiye
yeri : ayak ucu, mahal yok, mesire
yeridir : lâyıktır, uygundur, münasiptir
yerilen : adamcık
yerilmek : kötülenmek, söz gelmek
yerinç : acınma, üzülme, yerinme, yazıklanma, hayıflanma

Bazı YER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yeregeçen :

TDK:
isim, bitki bilimi Havuç
"Ana çapa çapalar, ot yolar, soğan, sarımsak, yeregeçen eker." - T. Buğra

yerlileşmek :
TDK:
nsz Bir yerde, bir ülkede çok uzun süre kalmış olmak
"Köyden olmadığı hâlde, Yörük Hoca gibi yerlileşmişti." - Ö. Seyfettin

YER ile başlayan İlçe isimleri

Yerköy (Yozgat)

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gregor ve Gri Kehanet - Yeraltı Günlükleri Serisi 1.Kitap - Yazar: Suzanne Collins
Gregor ve Zaman Kehaneti - Yeraltı Günlükleri Serisi 5.Kitap - Yazar: Suzanne Collins
Gregor ve Kan Kehaneti - Yeraltı Günlükleri Serisi 3.Kitap - Yazar: Suzanne Collins
Gregor ve Zaman Kehaneti - Yeraltı Günlükleri Serisi 5.Kitap - Yazar: Suzanne Collins
Gregor ve Felaket Kehaneti - Yeraltı Günlükleri Serisi 2.Kitap - Yazar: Suzanne Collins
Yeraltı Sakinleri - Yazar: Jack Kerouac
Merak Etme Anne Bacaklarım Yerinde - Yazar: Mesut Maral
Yeraltı Ekspresi - Yazar: Hatice Durmaz

YER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
AHZAP - 1: Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
BAKARA - 129: Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.

Kelime Bulma Motoru