YAPI ile başlayan kelimeler

Başında YAPI harfleri bulunan 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak

10 Harfli Kelimeler

Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma

9 Harfli Kelimeler

Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı

8 Harfli Kelimeler

Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak

7 Harfli Kelimeler

Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma

6 Harfli Kelimeler

Yapıcı, Yapılı, Yapısı

5 Harfli Kelimeler

Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt

4 Harfli Kelimeler

Yapı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapı : strüktür, bina, yol, oluşturma, bünye, yapma, mamul, yapılmış, ayna taşı, dokuma, eşit, gestalt, hane, inşaat, kelime türü, kuruluş, küçültü, maket, mimari, mühendislik, öbek, ölçmenlik, örgü, sistem, yabıt
yapıbilim : morfoloji, şekilbilgisi
yapıcı : yapan, oluşturan, olumlu, yaban, yabay, yabır, yapar, yapşın, yarım, yumutgan
yapık : belleme
yapılabilirlik : uygulanabilirlik, fizibilite
yapılacağını : gitti
yapılageliş : teamül
yapılan : karşılamak
yapılandırmak : düzen
yapılaşmak : oluşmak, binalaşmak
yapıldak : yayan yapıldak
yapılı : iri
yapılış : nitelik, kuruluş

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapılabilirlik :

TDK:
isim Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite

yapışkanlık :
TDK:
1. isim Yapışkan olma durumu
"Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki..." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. fizik Bir sıvı veya gaz kütlesinin, içinde bulunan cismin hareketini engelleme özelliği

yapışmak :
TDK:
1. nsz Yapışkan bir maddeye bulanmış olan bir şey ayrılmayacak bir biçimde bir yere tutunup kalmak
"Zarfın iyice yapışıp yapışmadığına o kadar dikkat etti ki..." - S. F. Abasıyanık
2. -e İyice yaklaşmak, sokulup değmek
"Geri geri giderek duvara yapıştı."
3. -e Aralık bırakmayacak biçimde üzerine dokunmak
"Islanan tül gömleği pembe vücuduna yapıştı." - Ö. Seyfettin
4. -e Bir iş yapmak amacıyla, hevesle bir şeyi eline almak
"Dişlerine oltayı almış, tekrar küreklere yapışmıştı." - S. F. Abasıyanık
5. -e Sıkıca yakalamak, tutmak, sarılmak
"Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı." - Ö. Seyfettin
6. spor Başı çekeni çok yakından izlemek
7. Birini rahatsız etmek, sataşmak, peşini bırakmamak, musallat olmak

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Büyük Yapıt - Yazar: Murat Hiçyılmaz
Yazınsal Yapıt ve Ahmet Ümit Nasıl Okunabilir - Yazar: Onur Bilge Kula

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


FİL - 4: O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

Kelime Bulma Motoru