YAPI ile başlayan kelimeler

Başında YAPI harfleri bulunan 54 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yapılabilirlik

13 Harfli Kelimeler

Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak

12 Harfli Kelimeler

Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma

11 Harfli Kelimeler

Yapılageliş, Yapışkanlık, Yapıştırıcı, Yapıştırmak

10 Harfli Kelimeler

Yapılaşmak, Yapımcılık, Yapısallık, Yapışıklık, Yapıştırma

9 Harfli Kelimeler

Yapıbilim, Yapıcılık, Yapılması, Yapıntılı, Yapısalcı

8 Harfli Kelimeler

Yapıldak, Yapılmak, Yapılmış, Yapımevi, Yapımını, Yapımlık, Yapıncak, Yapınmak, Yapıoluş, Yapısını, Yapışıcı, Yapışkan, Yapışmak

7 Harfli Kelimeler

Yapılan, Yapılış, Yapılma, Yapımcı, Yapınma, Yapıntı, Yapısal, Yapışık, Yapışım, Yapışma

6 Harfli Kelimeler

Yapıcı, Yapılı, Yapısı

5 Harfli Kelimeler

Yapık, Yapım, Yapış, Yapıt

4 Harfli Kelimeler

Yapı

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yapıbilim : morfoloji, şekilbilgisi
yapıcı : yapan, oluşturan, olumlu, yaban, yabay, yabır, yapar, yapşın, yarım, yumutgan
yapık : belleme
yapılabilirlik : uygulanabilirlik, fizibilite
yapılacağını : gitti
yapılageliş : teamül
yapılan : karşılamak
yapılaşmak : oluşmak, binalaşmak
yapıldak : yayan yapıldak
yapılı : iri
yapılış : nitelik, kuruluş, bünye, işçilik
yapılmak : gerçekleştirilmek, cereyan etmek, çıkmak, düzenlenmek, edilmek, yerine gelmek
yapılması : gerekli, ödev, ruhsatlı, ruhsatsız
yapılmış : edim, mamul, mebni, mef'ul, yabay, yapı
yapım : imal, inşa, produksiyon, özümleme, fabrikasyon, imalat, inşaat, konstrüksiyon

Bazı YAPI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yapıntı :

TDK:
1. isim, felsefe Gerçekle çeliştiğini, gerçekliğe uymadığını bile bile tasarlanan şey, hayal gücüyle yaratılmış olan şey, tasni
"Oyun kişilerini gerçek kişiler ve yapıntı kişiler olarak ikiye ayırabiliriz." - M. And
2. Bilgi kuramında ve ontolojide gerçeğe uymayan ancak belirli bir kuramsal veya pratik amaç için kullanılması sakıncasız olan tasarım, tasni

yapıntıcılık :
TDK:
isim, felsefe Duyumlar yoluyla gösterilemeyen ve gösterilmeyen her şeyin birer yapıntı olduğunu ancak bu yapıntıların, gerçek olmasalar da düşünme ve yaşamada gerekli olduğunu öne süren görüş

yapısalcılık :
TDK:
1. isim Bilimin her dalında yapıdan yola çıkarak sonuçlara ulaşma yöntemi, strüktüralizm
2. dil bilimi Dilin tümüyle bir yapı özelliği gösterdiğini, terimlerin bu ilişkileri belirlediğini ileri süren dil bilimi öğretisi, yapısal dil bilimi

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yapıştırma Bıyık - Yazar: Salah Birsel

YAPI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAF - 4: Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever.

Kelime Bulma Motoru