Y ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Y harfi bulunan 5 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Akbay, Albay, Alpay, Arkuy, Aygay, Azboy, Azvay, Bagay, Bakay, Bakuy, Behey, Birey, Bitey, Boşay, Buday, Bugay, Cokey, Çıgay, Çıray, Çiray, Çogay, Dalay, Deney, Detay, Dikey, Direy, Dizey, Dolay, Düşey, Düzey, Elgay, Gaşiy, Geray, Gerey, Giray, Güney, Güvey, Güzey, Halay, Hanay, Hokey, İlbay, Jokey, Kalay, Karay, Kıray, Kobay, Kolay, Kopoy, Koray, Kutay, Kuzay, Kuzey, Küney, Nanay, Nefiy, Nehiy, Nogay, Olcay, Ortay, Rugby, Saray, Sprey, Subay, Takay, Talay, Taluy, Togay, Tugay, Tulay, Tumay, Vahiy, Yabay, Yahey, Yaluy, Yanay, Yapay, Yaray, Yatay, Yerey, Yöney, Yüzey

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbay : dürüst, zengin
albay : miralay
arkuy : siper, mevzi
aygay : nara, bağırtı
azboy : heyecan
azvay : sarısabır
bagay : afacan, yaramaz
bakay : haşarı
bakuy : ulu, tecrübeli
bitey : flora, bitki örtüsü
boşay : vakum
buday : buğday
cokey : jokey
çıgay : fakir, varlıksız, kurt
çogay : yoğun, kesif
dalay : deniz
detay : ayrıntı
dikey : amudî
direy : fauna
dizey : matris, eklenik
dolay : çevre, havali, etraf, banliyö, civar, dolayı, ufuk
düşey : şakulî
elgay : yurtsever
gaşiy : esrime, bayılma
geray : uygun, münasip, layık
hanay : sofa, hol, avlu
jokey : cokey
karay : karaim
kıray : asi

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


behey :

TDK:
ünlem Çıkışma bildirmek için kullanılan bir söz
"Behey Allah tan korkmaz!" - H. R. Gürpınar

düşey :
TDK:
sıfat, matematik Yer çekimi doğrultusunda olan, şakuli
"Çekül bir düşey doğrultuyu gösterir."

jokey :
TDK:
isim Yarış atlarına binen, yetenekleri bu amaca göre geliştirilmiş kimse

Y ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Güney (Denizli)
Daday (Kastamonu)

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Orhan Kemal'in Romanlarında Modernleşme Birey ve Gündelik Hayat - Yazar: Mehmet Nuri...

Kelime Bulma Motoru