Y ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Y harfi bulunan 5 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Akbay, Albay, Alpay, Arkuy, Aygay, Azboy, Azvay, Bagay, Bakay, Bakuy, Behey, Birey, Bitey, Boşay, Buday, Bugay, Cokey, Çıgay, Çıray, Çiray, Çogay, Dalay, Deney, Detay, Dikey, Direy, Dizey, Dolay, Düşey, Düzey, Elgay, Gaşiy, Geray, Gerey, Giray, Güney, Güvey, Güzey, Halay, Hanay, Hokey, İlbay, Jokey, Kalay, Karay, Kıray, Kobay, Kolay, Kopoy, Koray, Kutay, Kuzay, Kuzey, Küney, Nanay, Nefiy, Nehiy, Nogay, Olcay, Ortay, Rugby, Saray, Sprey, Subay, Takay, Talay, Taluy, Togay, Tugay, Tulay, Tumay, Vahiy, Yabay, Yahey, Yaluy, Yanay, Yapay, Yaray, Yatay, Yerey, Yöney, Yüzey

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbay : dürüst, zengin
albay : miralay
arkuy : siper, mevzi
azboy : heyecan
bagay : afacan, yaramaz
bakay : haşarı
behey : azarlama
birey : fert, kişi, duygusal, can
bitey : flora, bitki örtüsü
boşay : vakum
bugay : afacan, buğu, ceylan
cokey : jokey
çiray : yüz, çehre, eda
dalay : deniz
deney : tecrübe, deneyim, gözlem
detay : ayrıntı
direy : fauna
dizey : matris, eklenik
elgay : yurtsever
gaşiy : esrime, bayılma
geray : uygun, münasip, layık
gerey : tensör
güney : cenup, lodos, cenubî, ana yön, küney, lodosluk
güvey : damat
jokey : cokey
karay : karaim
kobay : kobaygillerden, hint domuzu

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bitey :

TDK:
isim, bitki bilimi Bitki örtüsü

düşey :
TDK:
sıfat, matematik Yer çekimi doğrultusunda olan, şakuli
"Çekül bir düşey doğrultuyu gösterir."

Y ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Güney (Denizli)
Daday (Kastamonu)

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Refik Halit Karay - Yazar: Şerif Aktaş
Vahiy ve Sanat - Yazar: Metin Önal...
Yakın Dönem Türk Tarihinde Refik Halid Karay - Yazar: Yenal Ünal
Vahiy Kitapları - Yazar: William Blake
Refik Halit Karay Cilt 1 - Yazar: Refik Halit Karay
Refik Halit Karay - Yazar: Osman Nuri Ekiz
Refik Halit Karay Cilt 1 - Yazar: Refik Halit Karay
Refik Halit Karay - Yaşamı, Sanatı, Yapıtları - Yazar: Metin Celâl
Alpay Kabacalı Kitabı - Yazar: Sabri Kuşkonmaz

Kelime Bulma Motoru