YIL ile başlayan kelimeler

Başında YIL harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yılgınlığıgitmek

13 Harfli Kelimeler

Yıldırımkıran, Yıldırımsavar, Yıldızbilimci

12 Harfli Kelimeler

Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Yılaniğnesi, Yıldırılmak, Yıldırımlık, Yıldızbilim, Yıldızlamak, Yılışkanlık

10 Harfli Kelimeler

Yıldıramak, Yıldırılma, Yıldırımlı, Yıldırmacı, Yıldızlama, Yılışıklık

9 Harfli Kelimeler

Yılanbaşı, Yılandili, Yılankavi, Yıldırama, Yıldırgan, Yıldırıcı, Yıldırmak, Yıldızlık, Yıldızsız, Yıldönümü, Yılgınlık, Yılışarak, Yılışıkça, Yıllanmak, Yıllatmak, Yıllığına, Yılmazlık

8 Harfli Kelimeler

Yılancık, Yılancıl, Yılaşırı, Yıldırak, Yıldıran, Yıldırım, Yıldırma, Yıldızlı, Yıldızsı, Yılgınca, Yılışkan, Yılışmak, Yılkılık, Yıllamak, Yıllanma, Yıllarca, Yıllatma, Yıllıkçı, Yıllıklı, Yılmamak, Yılmasın, Yılmayan, Yılmayıp, Yıltırık

7 Harfli Kelimeler

Yılancı, Yılbaşı, Yıldıku, Yılduru, Yılışık, Yılışma, Yılkıcı, Yıllama

6 Harfli Kelimeler

Yıldır, Yıldız, Yılgın, Yıllık, Yılmak, Yılmaz, Yılmış

5 Harfli Kelimeler

Yılan, Yılgı, Yılığ, Yılık, Yılın, Yılkı, Yılma

3 Harfli Kelimeler

Yıl

Bazı YIL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yılancık : gelincik, kızılyörük
yılankavi : dolambaçlı, helezonî
yılanyastığı : yılanyastığıgillerden
yılaşırı : bienal
yıldır : yaldır
yıldıramak : parıldamak
yıldıran : yaldır, yıldırgan
yıldırgan : yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli
yıldırıcı : yıldırmacı, terörcü, tedhişçi, terörist, yaldıran
yıldırım : çağın, meteor, meteoroloji, saika, yaldırım
yıldırımlık : yıldırımsavar, paratoner, siperisaika
yıldırımsavar : siperisaika, yıldırımkıran, paratoner, yıldırım siperi, yıldırımlık
yıldırma : akın, gözdağı, tedhiş, terör
yıldırmak : korkutmak, sindirmek, gözdağı vermek, gözünü korkutmak, içini çürütmek, uısandırmak
yıldızbilim : astroloji
yıldızbilimci : müneccim
yıldızlı : bulutsuz, duru, açık, mutalla
yıldızlık : plânetaryum

Bazı YIL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yılgınca :

TDK:
zarf Yılgın bir biçimde

yılkıcı :
TDK:
isim Yılkı işiyle uğraşan kimse

yıllık :
TDK:
1. sıfat Bir yıl için, senelik, senevi
"Evi yıllık tuttular."
2. Yılda bir yapılan
"Kuruluşun yıllık toplantısı."
3. Bir yıl içinde olan
4. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
"O gün yıllık hesapları getirmişlerdi." - F. R. Atay
5. isim Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname
6. isim Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak
7. isim Bir yılda verilen ücret
"Bu evin yıllığı sekiz bin liradır."
8. isim Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap

YIL ile başlayan İlçe isimleri

Yıldırım (Bursa)
Yıldızeli (Sivas)

YIL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Alemdağ'da Var Bir Yılan - Yazar: Sait Faik...
Elmayı Yılan Isırdı - Yazar: Agatha Christie
Koynumdaki Yılan - Yazar: Burhan Akdağ
Cennette Bir Yılan - Yazar: Louise Penny
Yılan Jack - Yazar: Yaşar Yeşil
On Yıldır Türkçe Konuşuyorum - Yazar: Mendy Chitrik
Aklımdaki Yılan - Yazar: Hatice Meryem
Kod Adı Yılan - Ülkeleri Yönetenler, Düzeni Devam Ettirenler - Yazar: Halil Kanargı
Yılan Kayası - Yazar: Ahmet Aziz...

YIL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 10: Asânı at! Musa (asâyı atıp) onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. (Kendisine dedik ki): Ey Musa! Korkma; çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz.
TA HA - 20: Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, hızla sürünen bir yılan değil mi!.
KASAS - 31: Ve «Asânı at!» (denildi). Musa (attığı) asâyı yılan gibi deprenir görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. «Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın» (buyuruldu).

Kelime Bulma Motoru