YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yük : araba, eşya, şarj, yüklük, cenin, engel, ağırlık, bastırık, gaile, hamule, kargo, sıklet
yüklemek : atfetmek, izafe etmek, kamanço etmek, mal etmek, şarj etmek
yüklemin : isim soylu yüklem
yüklenici : müteahhit, üstenci
yüklenilmiş : mâhmul
yüklenmesi : dekapaj
yüklenti : angarya
yükler : loder, tekalif
yüklet : kamyon
yükletçe : kamyonet
yükletçi : kamyoncu
yükletilmek : yamanmak
yükleyerek : atfen
yüklülük : ağırlık, gerginlik
yüknü : secde
yüksek : güçlü, etkili, şiddetli, çok, erdemli, faziletli, yukarıda, ağan, âli, aşmak, dağ, etiz, faik, muallâ, mualllâ, mürtefi, orhun

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yüklemek :

TDK:
1. -i, -e Bir yere, taşınması için belli ağırlıkta eşya veya araç gereç koymak
2. Bir bilgisayar, disket vb.ne gerekli bilgileri aktarmak
3. Belli bir hizmeti kullanabilmek için özel bir karta gerekli verileri aktarmak
"Karta elli liralık gaz yükledim."
4. Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
"Çocuğun bakımını ona yüklediler."
5. Bir suçu birinin üstüne atmak
"Suçuna bakmadan bir de bu vaziyetten beni mesul tutmak istiyor, kabahati bana yüklüyor." - E. İ. Benice

yüklenmek :
TDK:
1. -e Yükleme işi yapılmak veya yükleme işine konu olmak
"Daha şimdiden evin bütün işleri Peyker in üstüne yüklenmiş." - M. Ş. Esendal
2. Kendi ağırlığını başka bir şey üzerine vermek, bedeniyle abanmak
"Araba durdukça önümdekine, kalktıkça arkamdakine yükleniyorum." - B. Felek
3. -i Bir yükü taşımayı üstüne almak
"Bavulları yüklendi."
4. Üstüne düşmek, zorlamak
"Hep birden yüklenmişlerdi o zaman Rahmi ye; saygısızlık ettin, kırdın diye." - T. Buğra
5. -i Bir şeyi yapmayı kabul etmek, üstüne almak

yüklü :
TDK:
1. sıfat Yükü olan
2. Yapılacak işi çok olan
"O çok yüklü, bu işi başkasına verelim."
3. Çok çalışmayı gerektiren
"Bu yılki ders programı çok yüklü."
4. Çok fazla, pek çok
"Yüklü servetini cömertçe harcamaması nedeniyle piyasada para sıkıntısı baş gösterdi." - İ. O. Anar
5. Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran
"Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü ve A. Hamdi nin kişiselliği kadar çok yanlı, zengindi." - H. Taner
6. Çok sarhoş
7. Paralı, varlıklı
8. Gebe

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

YÜK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yağmur Yüklü Bulutlar Dünyada Hep vardı - Yazar: Orhan Kemal
2013 - Dünya'yı Bir Sonraki Titreşime Yükseltme - Yazar: Richard...
Umut Yüklü Vagonlar - Yazar: Büşra Kocaoğlu
Kör Kilit Yüklü Bulut - Yazar: HASAN SERTKAYA
Duygu Yüklü Bulutlar - Yazar: İzzet Cesim
Umut Yüklü Vagonlar - Yazar: Büşra Kocaoğlu
Umut Yüklü Mektuplar - Yazar: Gülser Han Akkaş

Kelime Bulma Motoru