YÜK ile başlayan kelimeler

Başında YÜK harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yükseklikölçer, Yükümlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme

12 Harfli Kelimeler

Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek

11 Harfli Kelimeler

Yüklenilmek, Yüklenilmiş, Yükletilmek, Yükletilmiş, Yükseltilme, Yükümlenmek, Yükümlülüğü

10 Harfli Kelimeler

Yüklenilme, Yüklenmesi, Yükletilme, Yükleyerek, Yüksekokul, Yükselerek, Yükseltmek, Yükümlenme, Yükümlülük, Yükünleşme

9 Harfli Kelimeler

Yükgözler, Yüklemlik, Yüklenici, Yüklenmek, Yükletmek, Yükleyici, Yükseklik, Yüksekten, Yükselici, Yükselmek, Yükselteç, Yükselten, Yükseltme, Yüksünmek

8 Harfli Kelimeler

Yükçülük, Yükekten, Yüklemek, Yüklemin, Yüklence, Yüklenme, Yüklenti, Yükletçe, Yükletçi, Yükletme, Yükleyiş, Yüklülük, Yüksekli, Yükselen, Yükselim, Yükseliş, Yükselme, Yükselti, Yüksünme, Yükünmek, Yükünsel

7 Harfli Kelimeler

Yükleme, Yüklemi, Yüklüce, Yükseğe, Yükümcü, Yükümlü, Yükünme, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Yüklem, Yükler, Yüklet, Yüklük, Yüksek, Yüksük, Yükünç

5 Harfli Kelimeler

Yükçü, Yüklü, Yüknü, Yüküm, Yükün

3 Harfli Kelimeler

Yük

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yükçülük : hamallık, taşıyıcılık
yüklem : haber, cümlenin ögeleri, mahmul, müsnet, öge
yüklemi : olumsuzluk kelimesi
yüklemlik : taahhütname
yüklenmek : zorlamak, arkalamak, çekmek, deruhte etmek, sallasırt etmek, sırtına almak, taşımak, üstlenmek, yıkılmak
yüklenmesi : dekapaj
yüklenti : angarya
yükler : loder, tekalif
yüklet : kamyon
yükletçe : kamyonet
yükletçi : kamyoncu
yükletilmek : yamanmak
yüklük : yük, yatak, yorgan, musandıra, yük kemeri, yük odası
yüklülük : ağırlık, gerginlik
yüknü : secde
yükseğe : yukarı
yüksek : güçlü, etkili, şiddetli, çok, erdemli, faziletli, yukarıda, ağan, âli, aşmak, dağ, etiz, faik, muallâ

Bazı YÜK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yüklenmek :

TDK:
1. -e Yükleme işi yapılmak veya yükleme işine konu olmak
"Daha şimdiden evin bütün işleri Peyker in üstüne yüklenmiş." - M. Ş. Esendal
2. Kendi ağırlığını başka bir şey üzerine vermek, bedeniyle abanmak
"Araba durdukça önümdekine, kalktıkça arkamdakine yükleniyorum." - B. Felek
3. -i Bir yükü taşımayı üstüne almak
"Bavulları yüklendi."
4. Üstüne düşmek, zorlamak
"Hep birden yüklenmişlerdi o zaman Rahmi ye; saygısızlık ettin, kırdın diye." - T. Buğra
5. -i Bir şeyi yapmayı kabul etmek, üstüne almak

yükleyici :
TDK:
1. isim Yükleme işini yapan kimse
2. Ağır yükleri kaldırma, taşıma veya yükleme işinde kullanılan araç

yükselteç :
TDK:
isim, fizik Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör

YÜK ile başlayan İlçe isimleri

Yüksekova (Hakkari)

YÜK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


2013 - Dünya'yı Bir Sonraki Titreşime Yükseltme - Yazar: Richard...

Kelime Bulma Motoru