YÖN ile başlayan kelimeler

Başında YÖN harfleri bulunan 75 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Yöneticisizlik

13 Harfli Kelimeler

Yönetilebilir

12 Harfli Kelimeler

Yönlendirmek, Yöntemsizlik

11 Harfli Kelimeler

Yöneltilmek, Yöneltilmiş, Yöneticilik, Yönetmenlik, Yönlendirme, Yöntemlilik

10 Harfli Kelimeler

Yöneltilme, Yöneticisi, Yönetilmek, Yönetimden, Yönetimsel, Yönetimsiz, Yönetkisel, Yönetmelik, Yönetmenin, Yöntemince, Yöntemiyle

9 Harfli Kelimeler

Yöndeşlik, Yönelerek, Yönelmeli, Yöneltmek, Yönetilme, Yönetkici, Yöntemsiz

8 Harfli Kelimeler

Yönelmek, Yönelmiş, Yönelteç, Yönelten, Yöneltim, Yöneltme, Yönetici, Yönetmek, Yönetmen, Yönetsel, Yöneylem, Yönlenme, Yönsemek, Yönsemez, Yöntemli, Yönünden

7 Harfli Kelimeler

Yönelik, Yönelim, Yöneliş, Yönelme, Yönelti, Yönerge, Yöneten, Yönetim, Yönetiş, Yönetki, Yönetme, Yöngörü, Yönleme, Yönseme, Yöntemi

6 Harfli Kelimeler

Yönbul, Yöndem, Yönden, Yöndeş, Yöneti, Yönlem, Yönler, Yönser, Yönsüz, Yöntem, Yönten

5 Harfli Kelimeler

Yönet, Yöney, Yönlü

4 Harfli Kelimeler

Yönü

3 Harfli Kelimeler

Yön

Bazı YÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yönbul : oryantiring
yönden : bakımından
yöndeşlik : parti
yönelik : müteveccih, ait, özgü
yönelim : bireyin, ışık, ısı, doğrulum, tropizm, akım, güne doğrulum
yönelmek : bükülmek, doğrulmak, dönmek, gelmek, teveccüh etmek, tutmak, yüz tutmak
yönelteç : direksiyon, gidon
yönelten : götürücü
yönelti : istikamet
yöneltilmek : dönmek
yöneltilmiş : matuf
yöneltmek : çevirmek, atfetmek, doğrultmak, istikamet vermek, tevcih etmek, vermek
yönet : biçim, tarz, yöntem, uygun, uyumlu, uysal, geçimli
yöneten : idareci, meteorolog, muhasip, müdür, son adam
yöneticisi : başsız
yönetilmek : dönmek
yönetimsel : idarî, yönetsel
yönetki : siyaset, siyasa

Bazı YÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yönelik :

TDK:
sıfat Belli bir yöne çevrilmiş olan, müteveccih
"Biliyorum, zaten sizlere yönelik bir suçlama da yok." - A. Ümit

yönlendirme :
TDK:
1. isim Yönlendirmek işi, oryantasyon
2. İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme, manipülasyon

yöneticilik :
TDK:
1. isim Yönetici olma durumu, idarecilik
2. Yöneticinin görevi, idarecilik

YÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Liderlik Yönetim Yöneticilik - Yazar: Aybars Öztuna

Kelime Bulma Motoru