VU ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında VU harfleri bulunan 7 harfli 8 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma

Bazı VU ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vurgulu :

TDK:
1. sıfat Vurgu ile söylenen
"Vurgulu kelime. Vurgulu hece."
2. zarf Üstünde önemle durularak, dikkat çekilerek
"Vurgulu konuştu."

vuruntu :
TDK:
isim Ateşleme bozukluğu veya yanmanın sıra dışı olması sebebiyle bir motorun içinden gelen gürültü

vuruşma :
TDK:
isim Vuruşmak işi

Kelime Bulma Motoru