Vİ ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında harfleri bulunan ve N ile biten 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Virdizeban

9 Harfli Kelimeler

Vibrasyon

8 Harfli Kelimeler

Vibriyon, Vicdanen

7 Harfli Kelimeler

Vicahen, Vitamin

6 Harfli Kelimeler

Vicdan, Virman, Vitrin, Vizyon

5 Harfli Kelimeler

Viran, Vizon

Bazı Vİ ile başlayan N ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


vicdan :

TDK:
isim Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
"Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir." - A. Boysan

vicdanen :
TDK:
zarf Vicdan bakımından
"Yoksa vazife başında bulunmadığım için vicdanen rahatsız ve hükûmet doktoru olarak da belki mesut olacaktım." - R. N. Güntekin

virdizeban :
TDK:
isim Dile dolama, dilden düşürmeme

Vİ ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vicdan Zorbalığa Karşı ya da Castello Calvin'e - Yazar: Stefan Zweig
Vicdan Sızlar - Yazar: Güray Süngü
Kanıt ve Vicdan - Yazar: Tahir Abacı
Viran Dağlar (Tek Cilt) - Yazar: Necati Cumalı
Vicdan Ateşi - Yazar: Halit Ertuğrul
Bir Vicdan Uyanıyor - Yazar: Ahmet Lütfi...
Uçtu Ördek Viran Kaldı Gölümüz - Yazar: Mehmet Aycı

Kelime Bulma Motoru