Vİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Vitaminsizlik, Viyolonselist

12 Harfli Kelimeler

Vicdansızlık, Viyaklayarak, Viyolonselci

11 Harfli Kelimeler

Vicdansızca, Viranlaşmak, Vişneçürüğü, Vitrincilik, Vitrinlemek

10 Harfli Kelimeler

Vidalanmak, Videoculuk, Videokaset, Viranlaşma, Virdizeban, Virtüozluk, Vitaminsiz, Vitrinleme, Viyabilite, Viyaklamak, Viyolonist, Viyolonsel

9 Harfli Kelimeler

Vibrasyon, Vicdansız, Vidalamak, Vidalanma, Videobant, Videoteyp, Vietnamlı, Vikihaber, Viraneler, Viranelik, Visamiral, Viskonsül, Viskozite, Vitaminli, Viyaklama

8 Harfli Kelimeler

Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı

7 Harfli Kelimeler

Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer

6 Harfli Kelimeler

Vicahi, Vicdan, Vidala, Vidalı, Vidolu, Vikaye, Vikont, Viladi, Vinter, Vinyet, Virane, Virgül, Virman, Viskoz, Vişnap, Vitray, Vitrin, Viyola, Vizita, Vizite, Vizyon

5 Harfli Kelimeler

Video, Vigla, Viraj, Viran, Virüs, Visal, Viski, Vişne, Vites, Vitir, Viyak, Vizon, Vizör

4 Harfli Kelimeler

Vida, Vido, Vinç, Vira, Vire, Virt, Viya, Vize

Bazı Vİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


vicahî : yüzlemece
vicdansızlık : insafsızlık
vidanjör : boşaltıcı
videoteyp : video
vikihaber : özgür, uluslararası
vikipedi : özgür, uluslararası
vinç : maçuna
vinçler : arma
vira : durmadan, aralıksız, arasız
viraj : dönemeç, büküntü, büklüm, kangel
virane : yıkıntı, ören, haraba, pimpirik, tufeylî
viraneler : harabat
vire : durmadan, habire, vere, vire vire
virüs : antijen
viskoz : akışkansı
viskozite : ağdalı, ağdalık, akışkanlık
vites : hız
vitrin : sergen, görümlük, camekân
viyaklayarak : viyak viyak
viyolonist : viyolacı
viyolonsel : çello
viyolonselist : viyolonselci
vizita : vizite

Bazı Vİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


virgül :

TDK:
isim Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı (,)

viyak :
TDK:
isim Bebeğin ağlarken çıkardığı ses

viyaklama :
TDK:
isim Viyaklamak işi
"Yeni kadınların çoğu ana olmayı zarafete mugayir bir şey sayıyorlar ve çocuk viyaklamasından nefret ediyorlar." - P. Safa

Vİ ile başlayan İlçe isimleri

Vize (Kırklareli)
Viranşehir (Şanlıurfa)

Kelime Bulma Motoru