VEC ile başlayan kelimeler

Başında VEC harfleri bulunan 8 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Vechet, Vecibe, Vecize

5 Harfli Kelimeler

Vecih, Vecit, Veciz

4 Harfli Kelimeler

Veca, Vech

Bazı VEC ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


vecih :

TDK:
isim Yüz, çehre

veciz :
TDK:
sıfat Kısa ve etkili (ifade, söz)
"Bu bahsi çok veciz ve çok hazin bir ifadeyle anlatan..." - Y. K. Beyatlı

vecize :
TDK:
isim Özdeyiş
"Daima birtakım vecizeler zikreden eniştemiz yemeğe dair de böyle şeyler söyler." - A. Ş. Hisar

Kelime Bulma Motoru