VE ile başlayan A ile biten kelimeler

Başında VE harfleri bulunan ve A ile biten 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Veledizina

9 Harfli Kelimeler

Vedalaşma

8 Harfli Kelimeler

Veronika

7 Harfli Kelimeler

Veranda

6 Harfli Kelimeler

Vesika

5 Harfli Kelimeler

Vedia

4 Harfli Kelimeler

Veba, Veca, Veda, Vefa, Vena, Veya

Bazı VE ile başlayan A ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


veba :

TDK:
1. isim, tıp (***) Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık, taun
2. hayvan bilimi Bazı hayvan hastalıkları
"Sığır vebası. Domuz vebası."

vena :
TDK:
isim, anatomi Toplardamar

veranda :
TDK:
1. isim Camlı taraça
"Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." - H. F. Ozansoy
2. Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon
"Onu, odamın penceresinden, her sabah kahvaltıdan önce, verandada bir aşağı bir yukarı volta vururken görürdüm." - N. Cumalı

VE ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Silahlara Veda - Yazar: Ernest Hemingway
Veronika Ölmek İstiyor - Yazar: Paulo Coelho
Veda - Esir Şehirde Bir Konak - Yazar: Ayşe Kulin
Veba Yılı Günlüğü - Yazar: Daniel Defoe
Veda Busesi - Yazar: Umay Umay
Veba Yılı - Yazar: Jeff Carlson
Gidersen Veda Etme - Yazar: Ahmed Günbay...
İki Veda Bir Aşk - Yazar: Aslı Zengin
Yarınki Yüzün Cilt 3 : Zehir, Gölge, Veda - Yazar: Javier Marias

VE ile başlayan A ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 10: Hani o, bir ateş görmüş ve ailesine: Bekleyin! Eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meş'ale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum, demişti.
FETİH - 10: Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.
MÜLK - 10: Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık! diye ilâve ederler.

Kelime Bulma Motoru