VAR ile başlayan kelimeler

Başında VAR harfleri bulunan 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Varlığınıkorumak

15 Harfli Kelimeler

Varılmasızamana

12 Harfli Kelimeler

Varoluşçuluk, Varsıllaşmak, Varyetecilik

11 Harfli Kelimeler

Varaklanmak, Varaklanmış, Varlıklılık, Varsayımlar, Varsayımsal, Varsılerkçi, Varsıllaşma

10 Harfli Kelimeler

Varaklamak, Varaklanma, Vardakosta, Varışlılık, Varlamamak, Varlığında, Varsayımlı, Varsılerki

9 Harfli Kelimeler

Varaklama, Varakpare, Vardavela, Vardırmak, Vardiyacı, Varidatçı, Variyetli, Varlamama, Varlığını, Varlıksal, Varlıksız, Varoluşçu, Varsaymak, Varsıllık, Varyasyon, Varyeteci

8 Harfli Kelimeler

Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez

7 Harfli Kelimeler

Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete

6 Harfli Kelimeler

Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos

5 Harfli Kelimeler

Varak, Varan, Varda, Vargı, Varım, Varış, Varil, Varit, Varlı, Varoş, Varta

3 Harfli Kelimeler

Var

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


varak : yaprak, altın, menzil
varaklanmış : varaklı
varakpare : mektup, name
varan : varlıklı, zengin, eren, vasıl
varda : savul, destur!
vareste : kurtulmuş
vargısı : sonurgu
varış : anlayış, irfan, finiş, menzil, muvasala
varışlılık : irfan
variante : değişki
varidat : gelirler, gelir
variyet : varlık, zenginlik
variyetli : varlıklı, zengin
varlamak : kabul etmek
varlamama : inkâr
varlamamak : inkâr etmek
varlı : zengin
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varlığını : kibar düşkünü
varlıklı : abdalın yağı çok olursa gah borusuna çal, barlı, bayça, bayçu, bayla, baylamış, gani, gönç, servet sahibi, tona, tonlu

Bazı VAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


varil :

TDK:
1. isim Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
"Yetmişer kiloluk varilleri raylar üzerinde yuvarlayarak tıngır tıngır getiriyorlar." - A. Gündüz
2. Bu kabın içine aldığı madde miktarı
"Petrolün varil fiyatı gün geçtikçe artıyor."
3. Petrol ölçü birimi (158,8l litre)

varlıklılık :
TDK:
isim Zenginlik

varoluşçu :
TDK:
sıfat, felsefe Varoluşçuluk yanlısı, egzistansiyalist

VAR ile başlayan İlçe isimleri

Varto (Muş)

VAR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 12: (Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. «Allah'ındır» de. O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar.

Kelime Bulma Motoru