V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahşîlik : yabanîlik, yabanıllık
vakarsız : onursuz
vakitsiz : mevsimsiz, zamansız, duraklama
vaklamak : vakvaklamak
vaktiyle : zamanında, bir vakitler, bir zaman, bir zamanlar, günlerden bir gün, vaktizamanında
vanadyum : 942, v
varagele : belirsizlik
vardırma : iblâ
variante : değişki
varsayma : farz, kabul
varsıyım : faraziye
varyemez : cimri, pinti
vatansız : haymatlos
vayvaycı : yaygaracı, mızmız
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçen : fâsih
vazgelme : vazgeçme
vehimler : evham
vekiller : vükelâ
vekillik : naiplik, bakanlık, vekâlet
velesbik : bisiklet
velfecri : gözleri velfecri okumak
verilesi : ita emri
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verimcil : cömert
verimsiz : yetersiz, akim, boş, boş lâf, çorak, gayrimümbit, gayrimüsmir, geren, hamhalat

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vekillik :

TDK:
1. isim Vekil olma durumu, asalet karşıtı
2. Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
"1916 sonlarında Mustafa Kemal ikinci ordu komutan vekilliğine atanmıştır." - F. R. Atay
3. Bakanlık
"Hükûmetten ne mebusluk ne de vekillik isteği var." - H. Taner

vestiyer :
TDK:
isim Otel, lokanta vb. yerlerde veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
"Vestiyerde bir kadın şapkası unutulmuş olduğunu görmüştüm." - F. R. Atay

veznedar :
TDK:
isim Vezneci

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 17: Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler (içindir).
KAMER - 34, 35: Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lût ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız.
ŞUARA - 38: Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi.

Kelime Bulma Motoru