V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahşîlik : yabanîlik, yabanıllık
vakarsız : onursuz
vanadyum : 942, v
vardırma : iblâ
variante : değişki
varlamak : kabul etmek
varsamak : var saymak
varsayma : farz, kabul
varsıyım : faraziye
varyemez : cimri, pinti
vasıflar : evsaf
vasıfsız : niteliksiz
vasıtalı : araçlı, dolaylı
vatansız : haymatlos
vayvaycı : yaygaracı, mızmız
vazetmek : koymak, konulmak
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vehleten : birdenbire, ansızın
velespit : bisiklet
velfecri : gözleri velfecri okumak
vergiler : çıplak ücret, rüsum, tekâlif
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verilmiş : mevdu, vergili
verilsin : verile
verimsiz : yetersiz, akim, boş, boş lâf, çorak, gayrimümbit, gayrimüsmir, geren

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vehmetme :

TDK:
isim Vehmetmek işi

velespit :
TDK:
isim Bisiklet

verevine :
TDK:
zarf Verev biçimi verilerek
"İpek mavi yorgan, düzgün bir biçimde verevine katlanmış, yarı yarıya açık duruyordu." - E. Bener

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Vaktinde Olmalı Her Şey - Yazar: Kadir Selçuk Şen

Kelime Bulma Motoru