V ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 8 harfli 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Vadetmek, Vagotoni, Vahşilik, Vakarsız, Vakfetme, Vakıflar, Vakitsiz, Vaklamak, Vaktinde, Vaktiyle, Vanadyum, Varagele, Vardırma, Varılmak, Variante, Varlamak, Varlıklı, Varsamak, Varsayım, Varsayma, Varsıyım, Varyemez, Vasıflar, Vasıfsız, Vasıtalı, Vasistas, Vatandaş, Vatansız, Vayvaycı, Vazetmek, Vazgeçen, Vazgeçme, Vazgelme, Vazifeli, Vehimler, Vehleten, Vehmetme, Vekiller, Vekillik, Velesbik, Velespit, Velfecri, Verdirme, Veresiye, Verevine, Vergiler, Vergisiz, Verilesi, Verilmek, Verilmiş, Verilsin, Verimcil, Verimkar, Verimsiz, Vermemek, Veronika, Versiyon, Vesikacı, Vesikalı, Vesselam, Vestiyer, Vezinsiz, Vezirler, Vezirlik, Veznedar, Vıcıklık, Vınlamak, Vırlamak, Vırvırcı, Vızlamak, Vibratör, Vibriyon, Vicdanen, Vicdanlı, Vidalama, Vidanjör, Vikipedi, Vikontes, Virajsız, Viranlık, Viroloji, Vitellüs, Viyolacı, Vokalist, Voleybol, Volkanik, Vukufsuz, Vurguncu, Vurgusuz, Vurulmak, Vurulmuş, Vurunmak, Vuruşkan, Vuruşmak, Vuzuhsuz

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadetmek : davranışıyla, vaat etmek
vakıflar : evkaf
vaklamak : vakvaklamak
vaktiyle : zamanında, bir vakitler, bir zaman, bir zamanlar, günlerden bir gün, vaktizamanında
vardırma : iblâ
variante : değişki
varlamak : kabul etmek
varsayım : kanıtlanmadan, faraziye, hipotez
varsayma : farz, kabul
varsıyım : faraziye
vasıtalı : araçlı, dolaylı
vatandaş : yurttaş, sokaktaki adam
vazgeçme : nükul, recat, ric'at, ricat, sarfınazar, terk, vazgelme
vazgelme : vazgeçme
vehleten : birdenbire, ansızın
vekillik : naiplik, bakanlık, vekâlet
velfecri : gözleri velfecri okumak
veresiye : özensiz, gönülsüz
verilesi : ita emri
verilmek : çıkmak, inhisar etmek
verilsin : verile
verimsiz : yetersiz, akim, boş, boş lâf, çorak, gayrimümbit, gayrimüsmir

Bazı V ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


verimsiz :

TDK:
sıfat Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
"Çok verimsiz bir çalışma."

virajsız :
TDK:
sıfat Virajı olmayan, düz

vokalist :
TDK:
1. isim, müzik Müzik türlerinde solisti arka planda destekleyen kimse
2. Bir müzik topluluğunda şarkı söyleyen kimse

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Asla Vazgeçme - Kampanya Boy - Yazar: Harlan Coben

V ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 33: Evlenme imkânını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
MÜ'MİNUN - 33: Onun kavminden, kâfir olup ahirete ulaşmayı inkâr eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler: «Bu, dediler, sadece sizin gibi bir insandır; sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. ».
SEBE - 34: Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri: Biz, size gönderilmiş olan şeyi inkâr ediyoruz, demişlerdir.

Kelime Bulma Motoru