V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 7 harfli 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vabeste, Vadesiz, Vadetme, Vadiler, Vagonet, Vahamet, Vahşice, Vaizlik, Vakarlı, Vakfiye, Vakitçe, Vakitli, Vaklama, Valilik, Vallahi, Vanilya, Vapurda, Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete, Vasıflı, Vasilik, Vasiyet, Vaveyla, Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Veçhile, Vefasız, Vefiyat, Vehimli, Veladet, Velayet, Velense, Veliaht, Veliler, Velilik, Velvele, Veranda, Veraset, Verdane, Verecek, Veremli, Verenek, Vergici, Vergili, Verilen, Veriliş, Verilme, Verimli, Verinin, Verişim, Verniye, Version, Vesaire, Vesayet, Vesvese, Veyahut, Veysiye, Vezaret, Vezikül, Vezinli, Vezneci, Vınıltı, Vınlama, Vırıltı, Vırlama, Vızıltı, Vızlama, Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer, Volfram, Voyvoda, Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma, Vücudun, Vücutça, Vücutlu

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadiler : köprü yol
vahamet : güçlük
vakarlı : ağırbaşlı, artun
vallahi : billahi, tallahi
vardiya : posta
variola : çiçek
variyet : varlık, zenginlik
varlığı : kalkmak, potansiyel
varsanı : sanrı
varyete : şarkı, dans, hokkabazlık, varyasyon
vasilik : vesayet
vefiyat : ölümler
vehimli : evhamlı
veliler : evliya
velilik : velâyet, ermişlik
verecek : borç
veremli : müteverrim, verem
verenek : kredi
vergici : tahsildar, alımcı, paççı
vergili : verilmiş, hayırsever, velût, verimli
verimli : randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, semereli, velût, bereketli, bitek, cömert, feyizli, gür, mübarek, özlü, prodüktif, rantabl, üründük

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


varakçı :

TDK:
isim Varakla süs yapan zanaatkâr

varyant :
TDK:
1. isim Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol
2. edebiyat Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke
3. dil bilimi Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme

veranda :
TDK:
1. isim Camlı taraça
"Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." - H. F. Ozansoy
2. Üstü kapalı ve çevresi camlı balkon
"Onu, odamın penceresinden, her sabah kahvaltıdan önce, verandada bir aşağı bir yukarı volta vururken görürdüm." - N. Cumalı

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yasakmeyve 56 - Vicdani Ret - Yazar: Kolektif
Kafamdaki Vızıltı - Yazar: İlhan Çiftçi
Sonsuzluk Çiseler Büyük Sularda - Dünyaya Katkımız Ebru Vurgusu - Yazar: Metin Cengiz

Kelime Bulma Motoru