V ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 7 harfli 114 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Vabeste, Vadesiz, Vadetme, Vadiler, Vagonet, Vahamet, Vahşice, Vaizlik, Vakarlı, Vakfiye, Vakitçe, Vakitli, Vaklama, Valilik, Vallahi, Vanilya, Vapurda, Varakçı, Varaklı, Vardacı, Vardela, Vardiya, Vareste, Vargısı, Varılma, Varışlı, Varidat, Variola, Variyet, Varlama, Varlığı, Varolan, Varoluş, Varsağı, Varsanı, Varyant, Varyete, Vasıflı, Vasilik, Vasiyet, Vaveyla, Vazelin, Vazetme, Vazıyet, Vaziyet, Veçhile, Vefasız, Vefiyat, Vehimli, Veladet, Velayet, Velense, Veliaht, Veliler, Velilik, Velvele, Veranda, Veraset, Verdane, Verecek, Veremli, Verenek, Vergici, Vergili, Verilen, Veriliş, Verilme, Verimli, Verinin, Verişim, Verniye, Version, Vesaire, Vesayet, Vesvese, Veyahut, Veysiye, Vezaret, Vezikül, Vezinli, Vezneci, Vınıltı, Vınlama, Vırıltı, Vırlama, Vızıltı, Vızlama, Vicahen, Vicdani, Vidasız, Videocu, Vidosuz, Vinçler, Virajlı, Virolog, Virtuel, Virtüoz, Vitamin, Vitesli, Viyadük, Viziyer, Volfram, Voyvoda, Vukuflu, Vurgulu, Vurgusu, Vurulma, Vuruluş, Vuruntu, Vurursa, Vuruşma, Vücudun, Vücutça, Vücutlu

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vahamet : güçlük
vahşîce : vahşiyane
vakarlı : ağırbaşlı, artun
vallahi : billahi, tallahi
vanilya : salepgillerden, kokulu, salepgiller
varaklı : varaklanmış
vardiya : posta
variola : çiçek
varolan : kahin
varoluş : yaşama, mevcudiyet
vasıflı : nitelikli, muttasıf
veçhile : nedenle
vefiyat : ölümler
vehimli : evhamlı
velâyet : velilik, yetke, sulta, otorite
veremli : müteverrim, verem
verilen : gıyabî, maruz, vergi
verimli : randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, semereli, velût, bereketli, bitek, cömert, feyizli, gür, mübarek, özlü, prodüktif, rantabl, üründük, vergili, zengin
verişim : exchange
version : eviriş
vesayet : vasilik

Bazı V ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


vardiya :

TDK:
1. isim Posta
"Fabrikaların akşam vardiyaları dağıldıktan sonra işçiler fabrika kapılarında tek sıra oldular." - L. Tekin
2. denizcilik Gemilerde beklenen nöbet
3. denizcilik Gemide nöbet yeri

velvele :
TDK:
isim Gereksiz telaş, gürültü ve heyecan
"Çoktan böyle gürültü, kalabalık görmemiş, böyle velvele duymamıştı." - M. Ş. Esendal

vezaret :
TDK:
isim Vezirlik

V ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Veliaht Prenses - Yazar: Kiera Cass
Edebi Söylem ve Varoluş - Yazar: Oktay TAFTALI
Tükenişte Varoluş - Yazar: Halide Gültekin
Antep'in Varoluş Mücadelesi - Yazar: A. Gesar
Varoluş Yok oluş - Yazar: Meltem Sözer
Gökyüzüne Verilen Sözler - Yazar: Bektaş Sivri
Varoluş ve Roman - Yazar: Tuğba Çelik

Kelime Bulma Motoru