V ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında V harfi bulunan 6 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Vadeli, Vaftiz, Vagina, Vahdet, Vahşet, Vajina, Vaketa, Vakvak, Valide, Vampir, Vandal, Vantuz, Varaka, Vargel, Varide, Varlıg, Varlık, Varmak, Varsıl, Varyos, Vasıta, Vatlık, Vatman, Vatvat, Vazife, Vebalı, Vechet, Vecibe, Vecize, Vefalı, Vefret, Vekayi, Vektör, Veneto, Verese, Verici, Verile, Verkaç, Vermek, Vermut, Vernik, Vesaik, Vesair, Vesait, Vesika, Veston, Vetire, Vicahi, Vicdan, Vidala, Vidalı, Vidolu, Vikaye, Vikont, Viladi, Vinter, Vinyet, Virane, Virgül, Virman, Viskoz, Vişnap, Vitray, Vitrin, Viyola, Vizita, Vizite, Vizyon, Vodvil, Volkan, Voltaj, Vombat, Vukuat, Vulger, Vurgun, Vurmak, Vurtut, Vurucu, Vuslat, Vücudu, Vükela, Vüzera

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


vadeli : erimli, süreli
vagina : vajina, dölyolu, döl yolu
vahdet : birlik, teklik
vahşet : korku, ürküntü, ıssızlık, yalnızlık, yabanıllık
vajina : vagina, am, amcık, bıtık, kuku
vampir : yarasalardan, kuyruksuz, nosferatu
varlıg : mevcudiyet, varlık, servet, zenginlik, bütünlük, evren, kainat
varmak : ulaşmak, acımadan, kadın, evlenmek, barmak, çıkmak, dayamak, dayanmak, erişmek, gelmek, gitmek, inmek, kavuşmak, muvasalat etmek, tutmak, vasıl olmak, vusul bulmak, yetişmek
varsıl : parası, varlıklı, zengin
varyos : balyoz
vatvat : yarasa

Bazı V ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


valide :

TDK:
isim Anne
"Validenizin ellerinden öper, minnettarlığımı bu vesileyle bir kere daha arz ederim." - N. Hikmet

varmak :
TDK:
1. -e Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak
"Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye derin bir denizcilik bilgisinin faydası ne?" - İ. Özel
2. Belli bir duruma veya düzeye gelmek
"Yaşı elliye vardı. O şimdi yolun yarısına varmıştı."
3. Hoş olmayan bir sona ermek
"Beni tahkir etmeye kadar varıyorsun." - P. Safa
4. Bir şeyi iyice anlamak veya duymak
"Tadına varmak. Sırrına varmak."
5. -i Acımadan, çekinmeden yapmak
"Eli varmak. Dili varmak."
6. Kadın, evlenmek
"Gönül verdin derlerdi o delikanlıya / En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya" - A. M. Dranas
7. Bir durumdan başka duruma geçmek
"Secdeye varmak. Uykuya varmak."

vektör :
TDK:
1. isim, matematik Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
2. fizik Büyüklüğü ile yönü olan nicelik
3. tıp (***) Enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem bacaklı, omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı

V ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Kavanoz Aşk - Vuslat - Yazar: Buket Özdal
Vuslat Vakti - Yazar: Diğdem Yağcı
Vuslat - Sancılı Seneler 2 - Yazar: Faruk Kadri
Vuslat - Sisli Seneler 1 - Yazar: Faruk Kadri
Vuslat Yağmurları - Yazar: Özkan Kul
Vakit Vuslat Diyor - Yazar: Osman Baş
Görücü Usulü Aşk - Vuslat Vakti - Yazar: Nejla Arslan Kurt

Kelime Bulma Motoru