U ile başlayan MA ile biten kelimeler

Başında U harfi bulunan ve MA ile biten 112 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ulusallaştırma, Uzaklaştırılma

13 Harfli Kelimeler

Ussallaştırma

12 Harfli Kelimeler

Umutlandırma, Uzaklaştırma

11 Harfli Kelimeler

Ucuzlatılma, Uçurumlaşma, Uyanıklaşma, Uyuşturulma, Uzaklaşılma

10 Harfli Kelimeler

Uğraştırma, Umursamama, Uslandırma, Uygarlaşma, Uysallaşma, Uzlaştırma, Uzmanlaşma

9 Harfli Kelimeler

Ucaylanma, Ucuzlatma, Uçuklaşma, Uğraşılma, Uğurlanma, Ulaştırma, Umursanma, Umutlanma, Unutturma, Usandırma, Uslamlama, Ustalaşma, Utandırma, Uyandırma, Uyarlanma, Uydulaşma, Uydurulma, Uygulanma, Uyumsatma, Uyuşturma, Uyuzlaşma, Uzaklaşma, Uzkonuşma, Uzlaşılma

8 Harfli Kelimeler

Ucuzlama, Uçuklama, Uçurulma, Ufalanma, Uğralama, Uğrulama, Uğuldama, Uğurlama, Uğursama, Ulaşılma, Ululanma, Umursama, Unutulma, Usanılma, Uyarılma, Uyarlama, Uygulama, Uyuklama, Uyutulma, Uzaksama, Uzanılma, Uzatılma

7 Harfli Kelimeler

Uçlanma, Uçurtma, Ufalama, Ufaltma, Uğranma, Uğraşma, Uğratma, Ululama, Umdurma, Unlanma, Urlaşma, Uslanma, Uydurma, Uylaşma, Uzlaşma, Uzokuma

6 Harfli Kelimeler

Uçunma, Uçurma, Uçuşma, Ufalma, Uflama, Uğrama, Ulanma, Ulaşma, Ulutma, Umulma, Unlama, Unutma, Usanma, Utanma, Utulma, Uyanma, Uyarma, Uymama, Uyulma, Uyunma, Uyuşma, Uyutma, Uzanma, Uzatma

5 Harfli Kelimeler

Ulama, Ulema, Uluma, Uyuma, Uzama

4 Harfli Kelimeler

Uçma, Umma, Utma, Uyma

Bazı U ile başlayan MA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


uçma : tebahhur, telek
uçunma : süblimleşme
uğraştırma : işgal
uğurlama : gönderi, selam, teşyi
ulanma : inzimam
ululama : ibcal, ibda, methüsena, tazim, tebcil, yüceltim
ulusallaştırma : millîleştirme
umutlanma : ümitlenme
unutma : nisyan
uslamlama : usa vurma, muhakeme
ussallaştırma : rasyonalizasyon
uyarlama : adaptasyon, uyarlanmış, adapte
uyarlanma : intibak
uyarma : ihtar, tembih, hele, ikaz, irşat, uyarı
uygarlaşma : medenîleşme, temeddün
uymama : isyan
uzkonuşma : hitabet
uzlaştırma : telif
uzmanlaşma : ihtisas
uzokuma : inşat

Bazı U ile başlayan MA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ufalanma :

TDK:
isim Ufalanmak işi

uğratma :
TDK:
isim Uğratmak işi
"Onu, ondan kendine kattıklarıyla köklü bir değişime uğratmayı amaçlıyor." - A. Ağaoğlu

ulama :
TDK:
1. isim Ulamak işi
2. Ulanan parça, ek, katkı, ilave
3. dil bilgisi Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi, bağlama: Ayırt etmek, tertip etmek, art arda gibi
4. sıfat Ulanmış

U ile başlayan MA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 154: Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki, (bu güvenin yol açtığı) uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir gurup da, Allah'a karşı haksız yere cahiliye devrindekine benzer düşüncelere kapılıyorlar, «Bu işten bize ne!» diyorlardı. De ki: İş (zafer, yardım, herşeyin karar ve buyruğu) tamamen Allah'a aittir. Onlar, sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. «Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik» diyorlar. Şöyle de: Evlerinizde kalmış olsaydınız bile, öldürülmesi takdir edilmiş olanlar, öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Allah, içinizdekileri yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek için (böyle yaptı). Allah içinizde ne varsa hepsini bilir.

Kelime Bulma Motoru