TOP ile başlayan kelimeler

Başında TOP harfleri bulunan 137 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırmak

17 Harfli Kelimeler

Toplumsallaştırma

16 Harfli Kelimeler

Toplumdışılanmak

15 Harfli Kelimeler

Toplumdışılamak, Toplumlaştırmak, Toplumsallaşmak, Topraklandırmak

14 Harfli Kelimeler

Topaklaştırmak, Toplumdışılama, Toplumlaştırma, Toplumsallaşma, Topraklandırma

12 Harfli Kelimeler

Topluçalışım, Toplulukları, Toplumlaşmak, Topografyacı, Topraklaşmak

11 Harfli Kelimeler

Topaklanmak, Topaklaşmak, Toparlanmak, Toplanılmak, Toplanırlık, Toplardamar, Toplatılmak, Toplumbilim, Toplumculuk, Toplumdurum, Toplumlaşma, Toplumölçer, Toprakbastı, Toprakbilim, Topraklamak, Topraklaşma, Toptancıdan, Toptancılık

10 Harfli Kelimeler

Topaklamak, Topaklanma, Topaklaşma, Topallamak, Topallayış, Toparlacık, Toparlakça, Toparlamak, Toparlanış, Toparlanma, Toplanılma, Toplatılma, Toplayarak, Toplubiçem, Toplumları, Topografik, Topografya, Topoğrafik, Topoğrafya, Topraklama, Topukdöven, Topuklamak

9 Harfli Kelimeler

Topaklama, Topallama, Toparlama, Toplanmak, Toplanmış, Toplaşmak, Toplatmak, Toplayıcı, Topluluğu, Toplumdan, Toplumdaş, Toplumsal, Topolojik, Toprakçıl, Topraksız, Topuklama

8 Harfli Kelimeler

Topallık, Toparlak, Topçeker, Topçuluk, Toplamak, Toplanak, Toplanan, Toplanık, Toplanış, Toplanma, Toplantı, Toplaşım, Toplaşma, Toplatma, Toplayan, Toplayış, Topluluk, Toplumcu, Toplumun, Topoğraf, Topoloji, Toponomi, Topraklı, Topraksı, Toprakta, Toptancı, Topuksuz, Topurgan, Topyekun

7 Harfli Kelimeler

Topaççı, Topalak, Topatan, Tophane, Topkapı, Toplama, Toplamı, Topluca, Toplumu, Toponim, Toprağı, Topuklu, Topuzlu

6 Harfli Kelimeler

Topbaş, Toplaç, Toplak, Toplam, Toplum, Toprak, Toptan

5 Harfli Kelimeler

Topaç, Topak, Topal, Topaz, Topçu, Topik, Topla, Toplu, Topuk, Topun, Topur, Toput, Topuz

4 Harfli Kelimeler

Topu

3 Harfli Kelimeler

Top

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


topallamak : aksamak
toparlacık : yusyuvarlacık
topçeker : gambot
topik : tahin, nohut
topkapı : celep
toplak : cami
toplanak : kamp
toplanırlık : ikişer
toplantı : içtima, buluşması, deri, derinti, dernek, miting, resmî elbise, suare, terim, ternek
toplardamar : kanın, verit, vena
toplayıcı : berçin
topluçalışım : seminer
toplum : cemiyet, topluluk, algu, darboğazdan geçmek, kayıp vermek, maşer, sosyete, yığnak
toplumcu : sosyalist
toplumculuk : sosyalizm
toplumdan : mizantrop
toplumdışılama : aforoz
toplumdışılanmak : aforoz edilmek
toplumdurum : sosyal statü
toplumsallaşma : sosyalleşme
toplumu : işlevcilik, kamuoyu, uslu
topografya : yerbetim
topoğraf : topoğrafya uzmanı
toprağı : bir dikili ağacı olmamak
toprakbastı : ayakbastı
toprakta : bakteri, kolibasil
toptan : tümüyle, bütünüyle

Bazı TOP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


toplantı :

TDK:
1. isim Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
"Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz." - M. Ş. Esendal
2. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri
3. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma
"Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi." - H. Z. Uşaklıgil

toplaşmak :
TDK:
1. nsz Toplanmak
"Erkeklerde merak daha fazlaydı.-Acep ne biçim karıymış ki bu ... diye toplaştıkları dere boyunda konuşurlar." - R. H. Karay
2. Top durumuna gelmek

topraklandırma :
TDK:
isim Topraklandırmak işi
"O gün bugün çiftçiyi topraklandırma komisyonları işlerini sürdürürler." - N. Cumalı

TOP ile başlayan İlçe isimleri

Toprakkale (Osmaniye)

TOP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Toplumbilim Sayı: 23 Kent ve Suç Özel Sayısı - Yazar: Kolektif
Toplumbilim Sayı: 19 Fotoğraf Özel Sayısı - Yazar: Kolektif
Toplumbilim Sayı: 6 Nasreddin Hoca Özel Sayısı - Yazar: Kolektif
Toplumbilim Sayı: 22 - Görsel Kültür Özel Sayısı - Yazar: Kolektif
Topuk Tıkırtıları-Baskısı Yok - Yazar: Mine G. Saulnier
Topçu Mülazım-ı Evvel Mustafa Hulusi Efendi'nin İstiklal Harbi Hatıraları - Yazar: Ahmet Atalay

TOP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 164: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) birçok deliller vardır.
ABESE - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32: Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

Kelime Bulma Motoru