TİTR ile başlayan kelimeler

Başında TİTR harfleri bulunan 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Titrekleşmek, Titreştirmek

11 Harfli Kelimeler

Titrekleşme, Titremlemek, Titreşimsiz, Titreştirme

10 Harfli Kelimeler

Titremleme, Titreşimli, Titreterek, Titreyerek

9 Harfli Kelimeler

Titreklik, Titreşmek, Titretmek

8 Harfli Kelimeler

Titremek, Titreşim, Titreşir, Titreşme, Titretiş, Titretme, Titreyen, Titreyiş

7 Harfli Kelimeler

Titreme

6 Harfli Kelimeler

Titrek, Titrem

4 Harfli Kelimeler

Titr

Bazı TİTR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


titrekleşmek :

TDK:
nsz Titrek duruma gelmek
"Mırıltı o kadar hassaslaştı, titrekleşti ki dayanamadı." - A. Gündüz

titreme :
TDK:
isim Titremek işi
"Herkeste bir içlenme, bir acılanma, bir titreme vardı." - İ. H. Baltacıoğlu

titreşim :
TDK:
1. isim, fizik Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz, vibrasyon, rezonans
"Küçük ölçüde kuvars kristalinin titreşimleri olmasa hepimizin kullandığı kuvarslı saatler yapılamazdı." - A. Boysan
2. Bir noktanın gözün göremeyeceği kadar kısaca kımıldanışı, ihtizaz
"Sorunları ve titreşimleriyle, çok gelişkin bireyliğiyle bir insan..." - S. İleri

Kelime Bulma Motoru