TİTR ile başlayan kelimeler

Başında TİTR harfleri bulunan 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Titrekleşmek, Titreştirmek

11 Harfli Kelimeler

Titrekleşme, Titremlemek, Titreşimsiz, Titreştirme

10 Harfli Kelimeler

Titremleme, Titreşimli, Titreterek, Titreyerek

9 Harfli Kelimeler

Titreklik, Titreşmek, Titretmek

8 Harfli Kelimeler

Titremek, Titreşim, Titreşir, Titreşme, Titretiş, Titretme, Titreyen, Titreyiş

7 Harfli Kelimeler

Titreme

6 Harfli Kelimeler

Titrek, Titrem

4 Harfli Kelimeler

Titr

Bazı TİTR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


titrem :

TDK:
isim, dil bilgisi Ton

titremek :
TDK:
1. nsz Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak
"Geçtiği yollarda, incecik ellerine, kahır görmüş köylülerin nasırlı elleri sarıldı, ninelerin dua ile titreyen dudakları dokundu." - H. S. Tanrıöver
2. -den Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
"Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem." - S. F. Abasıyanık
3. Ses kısık ve kesik çıkmak
"Gözleri fırlamış, dudakları morarmıştı, elleri titriyor, sedası titriyordu." - A. H. Müftüoğlu
4. Çok üşümek
5. Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak
6. -den Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak

titremlemek :
TDK:
nsz Konuşmada, düşünce veya duyuştan gelen yumuşaklık ve sertlik özelliklerini belirtmek için tonları düzenlemek

TİTR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Korku ve Dehşet Üçlemesi 1. Kitap - Ve Asma Yaprakları Gibi Titreyen El - Yazar: Ahmet Sarı
Titrek Hamsi Örgütü - Yazar: Ömer Faruk...

Kelime Bulma Motoru