Tİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 181 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Tiyatrolaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Tiyatrolaştırma

14 Harfli Kelimeler

Tirokalsitonin

12 Harfli Kelimeler

Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirici, Tiksindirmek, Tilkikuyruğu, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk

11 Harfli Kelimeler

Tiabendazol, Ticarethane, Ticarileşme, Tiftiklenme, Tiksindiren, Tiksindirme, Tiksinilmek, Tilkileşmek, Tingildemek, Tinselcilik, Tipleştirme, Tirfillenme, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Tirşeleşmek, Titizlenmek, Titizleşmek, Titrekleşme, Titremlemek, Titreşimsiz, Titreştirme

10 Harfli Kelimeler

Ticaretgah, Tiksinerek, Tiksinilen, Tiksinilme, Tiksinmeye, Tilkileşme, Tipografya, Tirildemek, Tiritlenme, Tiritleşme, Tirşeleşme, Tiryakilik, Titizlenme, Titizleşme, Titizlikle, Titremleme, Titreşimli, Titreterek, Titreyerek

9 Harfli Kelimeler

Tiksinmek, Tiksinmiş, Tilmizlik, Timsahlar, Tink-tank, Tipilemek, Tipleşmek, Tipografi, Tipolojik, Tirhandil, Tirildeme, Titreklik, Titreşmek, Titretmek, Tiyatrocu, Tiyatroda, Tizleşmek

8 Harfli Kelimeler

Tikağacı, Tikellik, Tiksiniş, Tiksinme, Tiksinti, Tilkilik, Tinselci, Tipileme, Tiplemek, Tipleşme, Tipoloji, Tiramola, Tirbuşon, Tirendaz, Tirigliğ, Tiroksin, Tirpidin, Tirpitil, Tirşemsi, Titanyum, Titizlik, Titremek, Titreşim, Titreşir, Titreşme, Titretiş, Titretme, Titreyen, Titreyiş, Tizleşme

7 Harfli Kelimeler

Tibetçe, Tibetli, Ticaret, Tifdruk, Tiftmek, Tiksinç, Tilavet, Timagur, Timuçin, Tipleme, Tiryaki, Titanio, Titizce, Titreme, Tiyatro

6 Harfli Kelimeler

Tiftik, Tiftme, Tigrek, Tilmaç, Tilmen, Tilmiz, Tiltay, Timbal, Timsah, Timsal, Tinsel, Tipili, Tipocu, Tipsiz, Tirfil, Tirgeç, Tirhos, Tirkiş, Tirlin, Tiroit, Tirpit, Tirşik, Tiryak, Tişört, Titrek, Titrem, Tiyara

5 Harfli Kelimeler

Tifüs, Tigin, Tikel, Tiken, Tikim, Tilbi, Tilki, Tilun, Tilya, Timur, Timüs, Tiner, Tipik, Tiraj, Tiran, Tirat, Tirig, Tiril, Tirim, Tirit, Tiriz, Tirle, Tirsi, Tirşe, Titan, Titiz

4 Harfli Kelimeler

Tifo, Tihu, Tike, Tipi, Tipo, Tire, Titr

3 Harfli Kelimeler

Tiğ, Tik, Tim, Tin, Tip, Tiz

Bazı Tİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tifüs : lekeli humma
tigin : prens, şehzade, burçigen
tigrek : çevre, daire
tike : ekmek, lokma, dilim, az, azıcık, cüz, yutum
tikel : cüzî, kısmî, özgül, cüz'î
tikim : parça, lokma
tiksinmiş : müteneffir
tiltay : etken, amil, neden
tilya : ıhlamur
timagur : merhametli, vicdanlı
timsah : sürüngenlerden, alaban
timüs : özden
tinselci : spiritualist
tinselcilik : spiritüalizm, ruhçuluk, spiritualizm
tipografya : tipografi, basım
tipoloji : örnekçeleme
tiran : acımasız, gaddar, despot
tire : kısa çizgi, pamuk ipliği, sap, uzun çizgi
tirfil : korunga, üçgül
tirig : diri, canlı, güçlü
tirildemek : titremek
tirim : yaşam

Bazı Tİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


timsal :

TDK:
isim Simge
"O günden beri ceviz, bana ulvi bir şeyin timsali gibi görünüyor." - M. Ş. Esendal

titiz :
TDK:
1. sıfat Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen (kimse), memnun edilmesi güç, müşkülpesent
"Kendisi gayet titiz, kibirli, azametli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar imiş." - A. Rasim
2. Temizliğe aşırı düşkün olan (kimse)

titremek :
TDK:
1. nsz Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak
"Geçtiği yollarda, incecik ellerine, kahır görmüş köylülerin nasırlı elleri sarıldı, ninelerin dua ile titreyen dudakları dokundu." - H. S. Tanrıöver
2. -den Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
"Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem." - S. F. Abasıyanık
3. Ses kısık ve kesik çıkmak
"Gözleri fırlamış, dudakları morarmıştı, elleri titriyor, sedası titriyordu." - A. H. Müftüoğlu
4. Çok üşümek
5. Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak
6. -den Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak

Tİ ile başlayan İlçe isimleri

Tirebolu (Giresun)
Tire (İzmir)
Tillo (Siirt)

Kelime Bulma Motoru