Tİ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 181 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Tiyatrolaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Tiyatrolaştırma

14 Harfli Kelimeler

Tirokalsitonin

12 Harfli Kelimeler

Ticarileşmek, Tiftiklenmek, Tiksindirici, Tiksindirmek, Tilkikuyruğu, Tipleştirmek, Tirfillenmek, Titrekleşmek, Titreştirmek, Tiyatroculuk

11 Harfli Kelimeler

Tiabendazol, Ticarethane, Ticarileşme, Tiftiklenme, Tiksindiren, Tiksindirme, Tiksinilmek, Tilkileşmek, Tingildemek, Tinselcilik, Tipleştirme, Tirfillenme, Tiritlenmek, Tiritleşmek, Tirşeleşmek, Titizlenmek, Titizleşmek, Titrekleşme, Titremlemek, Titreşimsiz, Titreştirme

10 Harfli Kelimeler

Ticaretgah, Tiksinerek, Tiksinilen, Tiksinilme, Tiksinmeye, Tilkileşme, Tipografya, Tirildemek, Tiritlenme, Tiritleşme, Tirşeleşme, Tiryakilik, Titizlenme, Titizleşme, Titizlikle, Titremleme, Titreşimli, Titreterek, Titreyerek

9 Harfli Kelimeler

Tiksinmek, Tiksinmiş, Tilmizlik, Timsahlar, Tink-tank, Tipilemek, Tipleşmek, Tipografi, Tipolojik, Tirhandil, Tirildeme, Titreklik, Titreşmek, Titretmek, Tiyatrocu, Tiyatroda, Tizleşmek

8 Harfli Kelimeler

Tikağacı, Tikellik, Tiksiniş, Tiksinme, Tiksinti, Tilkilik, Tinselci, Tipileme, Tiplemek, Tipleşme, Tipoloji, Tiramola, Tirbuşon, Tirendaz, Tirigliğ, Tiroksin, Tirpidin, Tirpitil, Tirşemsi, Titanyum, Titizlik, Titremek, Titreşim, Titreşir, Titreşme, Titretiş, Titretme, Titreyen, Titreyiş, Tizleşme

7 Harfli Kelimeler

Tibetçe, Tibetli, Ticaret, Tifdruk, Tiftmek, Tiksinç, Tilavet, Timagur, Timuçin, Tipleme, Tiryaki, Titanio, Titizce, Titreme, Tiyatro

6 Harfli Kelimeler

Tiftik, Tiftme, Tigrek, Tilmaç, Tilmen, Tilmiz, Tiltay, Timbal, Timsah, Timsal, Tinsel, Tipili, Tipocu, Tipsiz, Tirfil, Tirgeç, Tirhos, Tirkiş, Tirlin, Tiroit, Tirpit, Tirşik, Tiryak, Tişört, Titrek, Titrem, Tiyara

5 Harfli Kelimeler

Tifüs, Tigin, Tikel, Tiken, Tikim, Tilbi, Tilki, Tilun, Tilya, Timur, Timüs, Tiner, Tipik, Tiraj, Tiran, Tirat, Tirig, Tiril, Tirim, Tirit, Tiriz, Tirle, Tirsi, Tirşe, Titan, Titiz

4 Harfli Kelimeler

Tifo, Tihu, Tike, Tipi, Tipo, Tire, Titr

3 Harfli Kelimeler

Tiğ, Tik, Tim, Tin, Tip, Tiz

Bazı Tİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ticarethane : işletme, kârhane, tecim evi, tecimevi
tifdruk : oygubaskı
tiftik : moher
tigin : prens, şehzade, burçigen
tiğ : tığ
tik : kol
tikel : cüzî, kısmî, özgül, cüz'î
tiksinmeye : ikrah getirmek
timüs : özden
tingildemek : titreyerek
tinsel : manevî, ruhî, ruhsal, spiritüel, abız
tinselci : spiritualist
tipik : karakteristik
tirbuşon : burgu
tirfil : korunga, üçgül
tirig : diri, canlı, güçlü
tirkiş : kervan, kafile
tiroit : kalkanbezi, kalkan bezi
tirpidin : tirpit, tirpitil
tiryak : bitkisel, panzehir
tiryaki : afyon, tütün, kahve, vazgeçemeyen
titizlikle : inceden inceye
titr : ad, unvan, etiket, san
titreşir : osilatör
titreyen : titrek

Bazı Tİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tiftik :

TDK:
1. isim Tiftik keçisinin ince, yumuşak, parlak yünü, moher
"Otuz senedir tiftik ticaretiyle iştigal ederim." - H. Taner
2. sıfat Bu yünden yapılan

tipoloji :
TDK:
isim İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi

tiran :
TDK:
1. isim, tarih Eski Yunan da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
2. sıfat Acımasız, gaddar, despot

Tİ ile başlayan İlçe isimleri

Tirebolu (Giresun)
Tire (İzmir)
Tillo (Siirt)

Tİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi Konya 1 - Yazar: Yusuf Küçükdağ
Bir Portre Afşar Timuçin - Yazar: Osman Bozkurt
Serbest Ticaret Dönemi Romansları - Yazar: Ayşe Çelikkol
Aşk Üçgenlerinin Tipolojik Tarihi - Yazar: Alberto Mussa

Kelime Bulma Motoru