TERE ile başlayan kelimeler

Başında TERE harfleri bulunan 22 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Tereddütsüz

10 Harfli Kelimeler

Terebentin, Tereddütle, Tereddütlü

9 Harfli Kelimeler

Terelelli, Terementi

8 Harfli Kelimeler

Tereddüt, Terekeme, Terekküp, Terennüm, Teressüp, Terettüp, Tereyağı

7 Harfli Kelimeler

Terecci, Tereddi, Tereotu

6 Harfli Kelimeler

Tereci, Tereçe, Tereke

5 Harfli Kelimeler

Terek, Teres

4 Harfli Kelimeler

Tere

Bazı TERE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


terelelli :

TDK:
sıfat Hafif ve hoppa
"Sade biraz terelellidir ama ziyanı yok." - R. N. Güntekin

terennüm :
TDK:
1. isim, müzik Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
2. Kuş şakıma, ötme
3. Anlatma, ifade etme

terettüp :
TDK:
1. isim Gerekme, icap etme
2. İş vb. için gerekme, ait olma

TERE ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tereddüt ve Tefekkür - Yazar: Hilmi Uçan

Kelime Bulma Motoru