TEM ile başlayan kelimeler

Başında TEM harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Tembelleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Tembelleştirme, Temellendirmek, Temelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Temellendirme, Temelleştirme, Temizliğinden, Temizlikçilik

12 Harfli Kelimeler

Tembelleşmek, Tembellikten, Tembihlenmek, Temkinsizlik

11 Harfli Kelimeler

Tembelleşme, Tembihlemek, Tembihlenme, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizlenmiş, Temizletmek, Temizleyici, Temsilcilik

10 Harfli Kelimeler

Tembelhane, Tembihleme, Temelinden, Temellenme, Temelleşme, Teminatsız, Temizlemek, Temizleniş, Temizlenme, Temizletme, Temizleyiş, Temizlikçi, Temkinlice, Temlikname, Temperatür

9 Harfli Kelimeler

Tembellik, Tembihler, Temellice, Teminatlı, Temizleme, Temkinsiz

8 Harfli Kelimeler

Tembelce, Tembihat, Tembihli, Temeddüh, Temeddün, Temelden, Temellus, Temellük, Temelsiz, Temennah, Temerküz, Temerrüt, Temessül, Temevvüç, Temeyyüz, Temirçal, Temizlik, Temkinli, Temposuz, Temsilci

7 Harfli Kelimeler

Temaruz, Tematik, Temayül, Temayüz, Temelli, Temeluk, Temenna, Temenni, Temettü, Teminat, Temiren, Tempolu, Temriye, Temsili

6 Harfli Kelimeler

Temadi, Temaşa, Tembel, Tembih, Tembul, Temcit, Temdit, Temeli, Temhir, Temkin, Temlik, Temmuz, Temren, Temrin, Temsil, Temtek, Temyiz

5 Harfli Kelimeler

Temas, Temek, Temel, Temin, Temir, Temiz, Tempo, Temre

4 Harfli Kelimeler

Tema, Temş

3 Harfli Kelimeler

Tem

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tema : görüş, ana konu, tem
temadi : sürme, uzama
temaşa : oyun, temsil, piyes, tiyatro, seyretme
temayül : yönseme, meyletme, eğilim
temayüz : sivrilme, seçkinleşme
tembelleşmek : kesel gelmek, tembelliği tutmak
tembih : uyarı, uyarma, uyandırma, ikaz, uyarım
tembihlemek : uyarmak, hatırlatmak
tembihler : tembihat
temcit : recep
temeddüh : övünme
temelden : cezrî
temeli : alfabe, kaide, köksüz
temellenmek : yerleşmek
temelleşme : teessüs
temellice : asaleten
temellus : kurtulmak
temelsiz : asılsız, yanlış, batıl, boktan, fos, safsata, safsatacı
temenna : temennah
temenni : dileme, dilek, yakarı
temessül : benzeşme, özümleme
temevvüç : dalgalanma
temeyyüz : sivrilme

Bazı TEM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


temek :

TDK:
isim Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere

temkinsiz :
TDK:
sıfat Davranışlarında ölçülü olmayan

tempolu :
TDK:
1. sıfat Temposu olan
"Acayip ve tempolu bir ses geliyor." - B. Felek
2. Temposu hızlı olan

TEM ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Temiz Çamaşırlarım - Yazar: Mustafa Kıran
Temiz Bir Veda - Yazar: Lottie Moggach

TEM ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 13: Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O, çok sakınan bir kimse idi.
BAKARA - 228: Boşanmış kadınlar, kendi başlarına (evlenmeden) üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azîzdir, hakîmdir.

Kelime Bulma Motoru