TEKE ile başlayan kelimeler

Başında TEKE harfleri bulunan 36 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tekelleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Tekelleştirme, Tekerlekçilik

12 Harfli Kelimeler

Tekerçalarcı, Tekerlekleri

11 Harfli Kelimeler

Tekelleşmek, Tekerleksiz, Tekerlenmek

10 Harfli Kelimeler

Tekelcilik, Tekelleşme, Tekerçalar, Tekerlekçi, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme, Tekesakalı

9 Harfli Kelimeler

Tekerleme, Tekesemek

8 Harfli Kelimeler

Tekebbür, Tekeffül, Tekehhün, Tekeline, Tekellüf, Tekellüm, Tekemmül, Tekercik, Tekerlek, Tekerrür, Tekessür, Tekevvün, Tekeymüs

7 Harfli Kelimeler

Tekelci, Tekerli

5 Harfli Kelimeler

Tekel, Teker

4 Harfli Kelimeler

Teke

Bazı TEKE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tekelci :

TDK:
1. isim Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren kimse, inhisarcı
2. Tekel görevlisi
3. sıfat Bir şeye, bir düşünceye tek başına sahip olma, benimseme, yayma taraflısı olan
"Politik partilerin tekelci görüşlerinin etkisinden daha kolay sıyrılıyor." - H. Taner

tekelleşmek :
TDK:
nsz Tekel durumuna gelmek

teker :
TDK:
1. isim Tekerlek
"Araba tekeri. Makine tekeri."
2. sıfat Tekerlek biçimde olan
"Bir teker peynir."
3. İnce ve çapı oldukça tekerlek biçiminde parça
4. gök bilimi Bir gök cisminin daire biçiminde görünen yüzeyi
5. gök bilimi Cismin gökyüzü üzerindeki iz düşümü

Kelime Bulma Motoru