TE ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında TE harfleri bulunan 11 harfli 71 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Tebdilihava, Tebessümsüz, Tedarikleme, Tedbirsizce, Tedhişçilik, Tedirginlik, Teferruatlı, Teftişetmek, Tekbencilik, Tekelleşmek, Tekerleksiz, Tekerlenmek, Teklifsizce, Tekmelenmek, Tekmeleyici, Tekmillemek, Tekrarlamak, Tekrarlanma, Tekrarlatma, Tekruhçuluk, Telaşsızlık, Teleksçilik, Telemekanik, Telgrafhane, Telgrafları, Tellendirme, Telsizcilik, Tembelleşme, Tembihlemek, Tembihlenme, Temellenmek, Temelleşmek, Temizlenmek, Temizlenmiş, Temizletmek, Temizleyici, Temsilcilik, Tenekecilik, Tenekelemek, Tenhalaşmak, Tenkitçilik, Tentürdiyot, Tepindirmek, Tepkisizlik, Teraslanmak, Terazilemek, Terbiyeleme, Tercümanlık, Tereddütsüz, Terkibibent, Terlikçilik, Terminoloji, Tersinirlik, Tertiplemek, Tertiplenme, Tertiplilik, Tespihçilik, Testereleme, Testosteron, Tesviyeruhu, Teşhircilik, Teşkilatsız, Teşrinisani, Tetikleşmek, Teyellenmek, Teyellenmiş, Tezgahçılık, Tezgahlamak, Tezgahlanma, Tezgenlemek, Tezleştirme

Bazı TE ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tebdilihava : hava değişimi
tedhişçilik : terörizm, terorizm
tedirginlik : dizgeyi, rahatsızlık, safra
teferruatlı : ayrıntılı
teftişetmek : denetlemek
tekbencilik : diyen, solipsizm
tekerlenmek : yuvarlanmak, dönmek, uğraşmak
teklifsizce : ahbapça, lâubalî
tekmillemek : tamamlamak, bütünlemek, bitirmek
tekrarlamak : yinelemek, ikilemek, tazelemek, tekrir etmek
tekruhçuluk : unanimisme
telemekanik : uzaktarım
telgrafları : haberci
tembihlemek : uyarmak, hatırlatmak
temellenmek : yerleşmek
temelleşmek : yerleşmek, esaslanmak
temizleyici : mutahhir
temsilcilik : mümessillik
tenhalaşmak : boşalmak, ıssızlaşmak, ıssız kalmak, ıssızlık çökmek, itsiz köye dönmek, yalnızlaşmak
tenkitçilik : eleştiricilik
teraslanmak : sekilenmek
tercümanlık : çeviricilik, dilmaçlık
tereddütsüz : duraksamasız, duraksamadan
tesviyeruhu : su terazisi
teşhircilik : göstermecilik, ut açıcılık
teşkilâtsız : örgütsüz
teyellenmiş : teyelli

Bazı TE ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tebessümsüz :

TDK:
sıfat Tebessüm etmeyen, tebessümü olmayan

tedirginlik :
TDK:
1. isim Tedirgin olma durumu
"Tedirginlik içinde beklemeyi sürdürüyorum." - A. Ümit
2. gök bilimi Gök cisimlerinin, genel çekim yasasına uygun olarak birbirini çekmesi sebebiyle herhangi bir gezegenin hareketinde görülen karışıklık, sarsım

tekrarlatma :
TDK:
isim Tekrarlatmak işi, yineletme

Kelime Bulma Motoru