TAS ile başlayan kelimeler

Başında TAS harfleri bulunan 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Tasasıdağılmak

13 Harfli Kelimeler

Tasalandırmak, Tasarımlanmak, Tasarımlanmış, Tasarlanmamış, Tasarrufçuluk

12 Harfli Kelimeler

Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarçizimci, Tasarımlamak, Tasarımlanan, Tasarımlanma, Tasarlayarak

11 Harfli Kelimeler

Tasarımlama, Tasarlanmak, Tasarlanmış, Tasfiyehane, Tasniflemek

10 Harfli Kelimeler

Tasalanmak, Tasalanmış, Tasarçizim, Tasarımını, Tasarımsız, Tasarlamak, Tasarlanış, Tasarlanma, Tasarlayan, Tasarlayış, Tasarrufçu, Tasarruflu, Tasasızlık, Tasdikname, Tasımlamak, Tasnifleme

9 Harfli Kelimeler

Tasalanma, Tasarımcı, Tasarımlı, Tasarlama, Tasavvufi, Tasdiksiz, Tasfiyeci, Tasımlama

8 Harfli Kelimeler

Tasallut, Tasallüp, Tasarımı, Tasarruf, Tasavvuf, Tasavvur, Tasdikli, Tasımsal, Taslamak, Tastamam, Tasvirci

7 Harfli Kelimeler

Tasalar, Tasannu, Tasarım, Tasasız, Tasfiye, Taslama

6 Harfli Kelimeler

Tasalı, Tasarı, Tasdik, Tasgir, Tashih, Tashin, Taslak, Taslam, Tasmim, Tasnif, Tasrif, Tasrih, Tastir, Tasvip, Tasvir

5 Harfli Kelimeler

Tasar, Tasdi, Tasım, Tasma, Tasni

4 Harfli Kelimeler

Tasa

3 Harfli Kelimeler

Tas

Bazı TAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tas : çanak, hunu
tasa : kaygı, endişe, gam:, beliye, düşünce, efkâr, esef, gam, hâcis, hâl, kasavet, keder, kemed, kor, merak, telâş
tasalandırmak : düşündürmek, keder vermek, meraklandırmak
tasalanmak : üzülmek, kaygılanmak, endişelenmek, endişelenmek:, düşünmek, efkâr basmak, efkârlanmak, endişe etmek, gam çekmek, gamlanmak, kasavet çekmek, kederlenmek, meraklanmak
tasalanmayan : geniş yürekli
tasalanmış : efkârlı
tasallut : saldırma, sarkıntılık
tasar : yazı, plân, tasarım
tasarçizimci : dizayncı
tasarı : proje, lâyiha, düşünce, yasan
tasarım : tasavvur, dizayn, tasar
tasarımı : bilgisayar mühendisi

Bazı TAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tasannu :

TDK:
isim Bir şeyi olduğundan daha değerli gösterme, yapmacık

taslak :
TDK:
1. isim Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma
"Evet, diye devam ettim, hikâyen henüz taslak hâlinde." - R. H. Karay
2. Eskiz
3. Usta olmadığı hâlde kendini ustaymış gibi göstermeye çalışan kimse

tasma :
TDK:
taşma

TAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cogito Sayı 83 - Tasarım Ne Bekler? - Yazar: Kolektif
Akıllı Tasarım DEXTER - Yazar: Jeff Lindsay
Yeni İnsan: Kaderle Tasarım Arasında - Yazar: Nazife Şişman
Bir Tasfiye Bin Nedamet - Yazar: Zehra Eroğlu
Muhteşem Tasarım - Yazar: Taşkın Tuna

Kelime Bulma Motoru