TAP ile başlayan kelimeler

Başında TAP harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Tapıncakçılık

12 Harfli Kelimeler

Tapınaklarda

11 Harfli Kelimeler

Tapınılacak, Tapışlanmak

10 Harfli Kelimeler

Tapalanmak, Tapanlamak, Tapıklamak, Tapıncakçı, Tapırdamak, Tapışlamak, Tapışlanma

9 Harfli Kelimeler

Tapalamak, Tapalanma, Tapanlama, Tapıklama, Tapınacak, Tapırdama, Tapışlama, Taptırmak, Tapulamak

8 Harfli Kelimeler

Tapalama, Tapanlar, Tapıncak, Tapınmak, Tapşırma, Taptırma, Tapulama, Tapunmuş

7 Harfli Kelimeler

Tapacak, Tapasız, Tapınak, Tapınan, Tapıngu, Tapınış, Tapınma, Tapırtı, Taplama, Taponcu, Taptaze, Tapukçı, Tapusuz, Tapyoka

6 Harfli Kelimeler

Tapalı, Tapduk, Tapınç, Tapkır, Tapkur, Taplak, Tapmak, Tapucu, Tapulu

5 Harfli Kelimeler

Tapağ, Tapan, Tapın, Tapır, Tapış, Tapir, Tapkı, Tapma, Tapon, Tapuk, Tapun

4 Harfli Kelimeler

Tapa, Tapı, Tapi, Tapu

3 Harfli Kelimeler

Tap

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tapa : cam, tıpa
tapağ : saygı
tapalama : tıpalama
tapalamak : tıpalamak
tapalanma : tıpalanma
tapalı : tıpalı
tapanlamak : düzeltmek, tapan çekmek
tapanlar : abede
tapasız : tıpasız
tapduk : çocuğu, saygı, saygıdeğer
tapı : mabut, tanrı
tapıklamak : tapışlamak, tıpışlamak
tapın : beklenti
tapınak : mabet, ibadethane
tapınan : perestişkâr, tabar
tapıncak : fetiş, put
tapıncakçılık : fetişizm
tapınç : tapınma
tapınılacak : tapıngu
tapınış : ibadet
tapınma : ibadet, kült, perestiş, tapınç
tapınmak : ibadet etmek, perestiş etmek
tapır : icat
tapışlamak : tapıklamak
tapir : tapirgillerden
tapkı : vicdan
tapkır : ayak
taplak : teyit
tapma : kült
tapmak : bağlanmak, perestiş etmek
tapşırma : mahlas
taptaze : bozulmadan, diri diri
tapuk : dilek, istek
tapulamak : şufa

Bazı TAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


tapir :

TDK:
isim, hayvan bilimi Tapirgillerden, bir çeşidi Asya ve Afrika nın tropikal bölgelerinde yaşayan, 2 metre uzunluğunda, kısa hortumlu bir tür hayvan (Tapirus)

tapon :
TDK:
1. sıfat Niteliği düşük, eski, elde kalmış
"İşportanın içinde hayatın en yırtık, en tapon matahları satılıyordu." - A. Gündüz
2. Bayağı (kimse)

TAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAFİRUN - 4: Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.
ENBİYA - 66: İbrahim: Öyleyse, dedi, Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hâla tapacak mısınız?.

Kelime Bulma Motoru