TAK ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında TAK harfleri bulunan ve T ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Takayyüt, Taklavat, Taksimat, Taksirat

7 Harfli Kelimeler

Takibat

6 Harfli Kelimeler

Taklit, Taksit, Takyit

5 Harfli Kelimeler

Takat

4 Harfli Kelimeler

Takt

Bazı TAK ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


takayyüt :

TDK:
1. isim Bağlı olma, bağlanma
2. Üstüne düşme, özen gösterme

taklit :
TDK:
1. isim Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
"Her memleket başkalarının yeniliklerini taklit ile başladığı intizama kendisinin eskiliklerini tahkik ile nihayet verir." - A. H. Müftüoğlu
2. Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme
"Hele taklitleri? Kadın taklidi, Arap taklidi hepsini birbirinden güzel yapıyordu." - Y. Z. Ortaç
3. Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon

taksimat :
TDK:
1. isim Bölüntüler
2. Bölme, bölüştürme işleri

TAK ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Taklit Ölüm - Yazar: Nora Roberts

Kelime Bulma Motoru