TAK ile başlayan R ile biten kelimeler

Başında TAK harfleri bulunan ve R ile biten 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Takdirkar

8 Harfli Kelimeler

Takarrür, Takatlar

6 Harfli Kelimeler

Takdir, Takrir, Taktir

Bazı TAK ile başlayan R ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


takarrür :

TDK:
1. isim Bir yerde karar kılma, yerleşme
2. Karar verilme

takdir :
TDK:
1. isim Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
"Hakkında sarf edilen alaycı sözlere mukabil şimdi takdirler, hürmetkâr iltifatlarla karşılıyordu." - A. H. Çelebi
2. Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama
3. Takdirname
4. Değer biçme
"Bu aç adama yeni elbisenin ne derece faydalı olacağını okuyucularımızın takdirine arz ediyoruz." - F. Otyam
5. Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı
6. din b. (***) Yazgı

takdirkâr :
TDK:
sıfat Takdir eden, beğenen
"Babam, Ahmet Midhat Efendi nin pek büyük takdirkârı idi." - H. C. Yalçın

Kelime Bulma Motoru