T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


antagonist : düşmanca, hasım, zıt, muhalif, muarız, karşıt
aristokrat : soylu, beysoylu
ateşperest : âzerperest
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cibilliyet : yaradılış, maya
cumhuriyet : milletin, halk yönetimi, halk idaresi
fikrisabit : saplantı, idefiks
istalagmit : stalagmit, dikit
istihbarat : haberler, danışma, duyum
lejitimist : meşrutiyetçi
mağduriyet : mağdurluk, kıygınlık
mahcubiyet : utangaçlık, sıkılganlık
mahremiyet : gizlilik
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
merkeziyet : merkeziyetçilik
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
mevkufiyet : tutukluluk
muhassasat : ödenek
muhteviyat : içindekiler, içerik
mukadderat : yazgı, kader, alın yazısı, yazım
mutavassıt : aracı

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mahcubiyet :

TDK:
isim Utangaçlık
"Hatta ben mahcubiyetimden kızarmak değil, gözlerimden ulam ulam yaş da getirebilirim." - Ö. Seyfettin

resmigeçit :
TDK:
isim Geçit töreni
"Eğri kılıcının kabzasına dayanmış, süvarilerin resmigeçidine bakıyor." - F. R. Atay

tebeddülât :
TDK:
tebeddülat

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İmkansız Düş Terzisi Sürrealist Şiirler - Yazar: Hilal Bebek

Kelime Bulma Motoru