T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aristokrat : soylu, beysoylu
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cibilliyet : yaradılış, maya
cumhuriyet : milletin, halk yönetimi, halk idaresi
dönergeçit : turnike
ferdâniyet : yalnızlık
fikrisabit : saplantı, idefiks
hassasiyet : duyarlık, hassaslık, duygunluk, ilim
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
hüsnüniyet : sağistem, iyi niyet
kızılkanat : sazangilleredn
konformist : uydumcu
kristaloit : billûrsu
mağdariyet : kıygınlık
mahcubiyet : utangaçlık, sıkılganlık
mahremiyet : gizlilik
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
muhtariyet : özerklik, bağımsızlık, otonomi
muhteviyat : içindekiler, içerik
müntahabat : seçmeler

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hinterlant :

TDK:
1. isim, coğrafya İç bölge
2. Arkabahçe

kloroplâst :
TDK:
kloroplast

kozmopolit :
TDK:
1. sıfat Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran
"Kapağı Londra ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış." - H. Taner
2. isim Ulusal özelliklerini yitirmiş kimse
"Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi." - Y. K. Karaosmanoğlu

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru