T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anestezist : anestezi uzmanı
ateşperest : âzerperest
âzerperest : ateşperest
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cibilliyet : yaradılış, maya
dönergeçit : turnike
elektrolit : kıvılkesilgen
filatelist : pulcu
hassasiyet : duyarlık, hassaslık, duygunluk, ilim
içtimaiyat : sosyoloji, toplumbilim, toplum bilimi
kaydıhayat : yaşamca
kızılkanat : sazangilleredn
lejitimist : meşrutiyetçi
mağdariyet : kıygınlık
mağduriyet : mağdurluk, kıygınlık
mahremiyet : gizlilik
mahrumiyet : yoksunluk
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
meftuniyet : meftunluk, tutkunluk
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
meşguliyet : uğraş, uğraşı, iş güç
muhtariyet : özerklik, bağımsızlık, otonomi
mücevherat : mücevherler
müktesebat : edinilen, edinç, kazanım
münderecat : içindekiler
müntahabat : seçmeler
mürettebat : gemi

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


muhassasat :

TDK:
1. isim Bir kimseye maaş, tayın vb. olarak verilmiş şeyler
2. Devlet bütçesinde devlet kuruluşları için ayrılmış paralar, ödenekler

mukadderat :
TDK:
isim Yazgı
"Ben öyle istiyorum. Mukadderat denilen büyük kuvvet öyle istiyor." - A. Gündüz

mukarrerat :
TDK:
isim Alınan kararlar, kararlaştırılmış şeyler

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜZZEMMİL - 7: Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet var.

Kelime Bulma Motoru