T ile başlayan 3 harfli kelimeler

Başında T harfi bulunan 3 harfli 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

3 Harfli Kelimeler

Taç, Tak, Tal, Tam, Tan, Tap, Tar, Tas, Taş, Tat, Tav, Tay, Tef, Tek, Tel, Tem, Ten, Ter, Tez, Tığ, Tıh, Tık, Tın, Tıp, Tır, Tıs, Tiğ, Tik, Tim, Tin, Tip, Tiz, Tok, Tol, Ton, Top, Tor, Tos, Toy, Toz, Tör, Tös, Töz, Tre, Tuğ, Tuh, Tul, Tun, Tur, Tuş, Tuz, Tüf, Tüh, Tül, Tüm, Tün, Tüp, Tür, Tüs, Tüş, Tüy

Bazı T ile başlayan 3 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tal : kök
tam : gerçek, yetkin, kusursuz, eksiksiz, kesintisiz, bütün, tüm, ehliyetli, tıpkı, aynı, sırasında, anında, dört dörtlük, elifi elifine, ful, harika, katıksız, katkısız, komple, milimi milimine, mükemmellik, pırıl pırıl, tilun, tügüz, yonat
tan : alaca karanlık, şafak, tandu, tang, tanman
tap : umut
tar : azerbeycan, iran, zahmet, sıkıntı
taş : dama, kemik, tariz, bilye, boncuk, çakmak, çepelli, daş, dolgucu, el arabası, hacer, havan, heykel, heykeltıraş

Bazı T ile başlayan 3 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tez :

TDK:
1. sıfat Çabuk olan, süratli
2. zarf Süratli bir biçimde
"Dost ben gidersem de yaşın yaşın ağlama / Bu muhabbet bize tez ayrılık getirir" - Pir Sultan Abdal

tır :
TDK:
isim Genellikle uluslararası kara yolu taşımacılığında kullanılan, dingil sayısı fazla olan uzun kamyon

tuh :
TDK:
tüh

T ile başlayan 3 harfli İlçe isimleri

Tut (Adıyaman)

T ile başlayan 3 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eski Saat Tik Tak - Yazar: Yaprak Öz
Tay Taylor Swift'in Hikayesi - Yazar: Jill Parker
Ölümcül Tür Üçlemesi - Birinci Kitap - Yazar: Guillermo Del...
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi - Yazar: Mehmet Aça
Yazınsal Bir Tür Olarak Kısa Öykü - Yazar: H.E. Bates
Tak Gözlerimi GönlüneNazar Boncuğun Olsun - Yazar: Dr. Erdoğan...
Halk Şiirinde Tür Şekil ve Makam - Yazar: M. Öcal Oğuz
Tül ve Pus - Yazar: İrfan Mutluer
Öldüren Tür - Yazar: John Connolly
Ten ve Tül - Yazar: Fesih Vural

T ile başlayan 3 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 17: Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir; işte Allah bunların tevbesini kabul eder; Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
NİSA - 6: Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.

Kelime Bulma Motoru