TÜR ile başlayan kelimeler

Başında TÜR harfleri bulunan 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Türkçeleştirme, Türküleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Türkleştirmek, Türküleştirme

12 Harfli Kelimeler

Türkçeleşmek, Türkleştirme, Türkmenistan

11 Harfli Kelimeler

Türkçecilik, Türkçeleşme, Türkistanlı, Türkkıyması, Türküleşmek

10 Harfli Kelimeler

Türbeeriği, Türkkupası, Türkleşmek, Türkücülük, Türkülemek, Türküleşme, Türümcülük

9 Harfli Kelimeler

Türbülans, Türdeşlik, Türkçülük, Türkmence, Türkoloji, Türküleme

8 Harfli Kelimeler

Türbedar, Türelice, Türetgen, Türetici, Türetmek, Türkçeci, Türkçede, Türkçesi, Türkiyat, Türkkari, Türkolog, Türkvari, Türünden

7 Harfli Kelimeler

Türemek, Türemen, Türemiş, Türener, Türenin, Türenti, Türeten, Türetik, Türetim, Türetme, Türeyiş, Türkiye, Türklük, Türkmen, Türkuaz, Türkücü, Türküsü, Türülik

6 Harfli Kelimeler

Türban, Türbin, Türdeş, Türedi, Türeli, Türeme, Türkan, Türkçe, Türkçü, Türüne, Türüng

5 Harfli Kelimeler

Türap, Türbe, Türel, Türev, Türki, Türkü, Türlü, Türüm

4 Harfli Kelimeler

Türe, Türk, Türş, Türü

3 Harfli Kelimeler

Tür

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


tür : çeşit, türlü, cins, babat, hamur, heple hiç ilkesi, kabil, nev, nevi, soy, takson, tip, tümeller, zümre
türbe : hazire
türbin : buhar
türbülâns : karmaşa
türdeş : mütecanis, hemcins, soydaş
türdeşlik : soydaşlık, hemcinslik, tecanüs
türe : adalet, doğruluk, ülev
türedi : çıtırbom, yerden bitme, zıpçıktı
türel : hukukî, türeli, töresel, hukuk
türenin : ülev
türenti : neolojizm
türeten : türetici
türetgen : yaratıcı, mucit, üretken
türetici : türeten
türetik : diferansiyel
türetmek : oluşturmak, yaratmak, icat etmek
türeyiş : iştikak, törüm
türk : inanan, türü, dair, altayca

Bazı TÜR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


türbülâns :

TDK:
türbülans

TÜR ile başlayan İlçe isimleri

Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Türkeli (Sinop)

TÜR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalnızlığın 17 Türü - Yazar: Ertuğ Uçar
Ölümcül Tür Üçlemesi - Birinci Kitap - Yazar: Guillermo Del...
Çağdaş Türkmenistan Öyküsü - Yazar: Hüseyin Su
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi - Yazar: Mehmet Aça
Yazınsal Bir Tür Olarak Kısa Öykü - Yazar: H.E. Bates
Halk Şiirinde Tür Şekil ve Makam - Yazar: M. Öcal Oğuz
Öldüren Tür - Yazar: John Connolly
Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde Divani Türü - Yazar: Adem Balkaya

TÜR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 146: Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik.

Kelime Bulma Motoru