SOY ile başlayan kelimeler

Başında SOY harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Soysuzlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Soysuzlaştırma, Soyutlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Soyutlamalara

12 Harfli Kelimeler

Soysuzlaşmak, Soysuzlaşmış

11 Harfli Kelimeler

Soygunculuk, Soysuzlaşma, Soyutlanmak, Soyutlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Soyaktaran, Soyluluğun, Soytarılık, Soyutçuluk, Soyutlamak, Soyutlanma

9 Harfli Kelimeler

Soyaçekim, Soydaşlık, Soydurmak, Soykırımı, Soysuzlar, Soysuzluk, Soyutlama, Soyutlara

8 Harfli Kelimeler

Soyağacı, Soybilim, Soydurma, Soyguncu, Soykırım, Soylamak, Soylular, Soyluluk, Soyserim, Soysuzca, Soyulmak, Soyulmuş, Soyunmak, Soyutluk

7 Harfli Kelimeler

Soylama, Soytarı, Soyulma, Soyunma, Soyuntu, Soyunuş, Soyyapı

6 Harfli Kelimeler

Soyadı, Soydaş, Soygun, Soymak, Soymuk, Soysal, Soysuz

5 Harfli Kelimeler

Soyca, Soyda, Soyka, Soylu, Soyma, Soyuş, Soyut

4 Harfli Kelimeler

Soya

3 Harfli Kelimeler

Soy

Bazı SOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


soy : cins, tür, çeşit, sulâle, ahfat, asıl, damar, döl, etnik, ev, evlât, ırk, kan, kök, köken, nesep, ocak, sülale, tor, törkin, uruk, yavga, zürriyet
soya : soya fasulyesi
soyaçekim : veraset
soyağacı : genealoji
soybilim : genealoji
soyca : cetbecet
soyda : pederşahî
soydaş : türdeş, hemcins
soydaşlık : türdeşlik
soygun : vurgun
soygunculuk : haydutluk, şekavet
soykırımı : genosit
soylu : asil, necip, kişizade, aristokrat, asilzade, aykan, bitev, boyluğ, çanga, çıntay, çöklü, kerim, kibar, köklü

Bazı SOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


soymak :

TDK:
1. -i Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar vb.ni çıkarmak
"Takkesini geçirmiş, entarisini kuşanmış, elma soyuyordu." - A. Gündüz
2. Birinin giysilerini çıkarmak
"Yaralıyı soyuyor ve ilk tedaviye başlıyorum." - R. N. Güntekin
3. Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek

soyutlamak :
TDK:
1. -i, felsefe Bir şeye soyutlama işlemini uygulamak
2. -i, -den Bir kimseyi, durumu, düşünce vb.ni içinde bulunduğu toplum, durum veya düşünceden ayrı tutmak

SOY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Soğuk - Bir Soyutlama - Yazar: Thomas Bernhard
İki Irmak Arasında Bir Ermeni Soykırımı Hikayesi - Yazar: Ayda Kuyumcuyan

Kelime Bulma Motoru