SOL ile başlayan kelimeler

Başında SOL harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Solgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Solgunlaşma, Soluklanmak, Soluklaşmak, Soluksuzluk

10 Harfli Kelimeler

Solidarist, Solidarite, Solidarizm, Solubilite, Soluklamak, Soluklanma, Soluklaşma

9 Harfli Kelimeler

Soldurmak, Solgunluk, Solipsizm, Solistlik, Soluklama, Soluyarak

8 Harfli Kelimeler

Solaklık, Solaryum, Solculuk, Soldurma, Sollamak, Sollayış, Solmamış, Solmayan, Solukluk, Soluksuz, Solungaç, Solunmak, Solusyon, Solutmak, Solüsyon

7 Harfli Kelimeler

Sollama, Solucan, Soluğan, Solumak, Solunma, Solunum, Solutma, Soluyuş, Solvent

6 Harfli Kelimeler

Soldat, Solfej, Solgun, Solist, Solluk, Solmak, Solmaz, Solmuş, Solocu, Soluma

5 Harfli Kelimeler

Solak, Solcu, Solku, Sollu, Solma, Soluk, Soluş

4 Harfli Kelimeler

Solo

3 Harfli Kelimeler

Sol

Bazı SOL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sol : g, radikal, solcu, gam, taraf, yırı
solaryum : güneş odası
solcu : sol
soldat : asker
soldurmak : almak
solgun : rengini, tazeliğini, solmuş, hazandide, sarı, saz benizli
solist : solocu
solku : tokmak
sollamak : sollama yapmak
sollu : sağlı sollu
solmak : tazeliğini, ağarmak
solmamış : diri
solmayan : solmaz
solmaz : solmayan
solmuş : hazandide, ölgün, solgun, soluk
solubilite : çözünürlük
soluklanmak : dinlenmek
solukluk : şnorkel
soluksuzluk : kolay
solumak : zorlanmak, teneffüs etmek
solunum : teneffüs, ingin, toksik madde
solüsyon : çözelti, çözüm, eriyik
solvent : çözgen

Bazı SOL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


solak :

TDK:
1. isim Genellikle sol elini kullanan kimse
2. tarih Yeniçeri Ocağının, padişahın gözeticiliğini yapan asker sınıfı
"Yanı başındaki elli altmış solaktan başka yeniçerilerle birlikte bütün birliklerin ileri atılması için buyruk verdi." - N. Atsız

solfej :
TDK:
1. isim, müzik Müzik ezgilerinin nota adları ile ses ve süre değerlerine uygun bir biçimde söylenmesi
2. Notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışması

sollamak :
TDK:
nsz Bir taşıt, önünden gitmekte olan taşıtın solundan geçmek
"Emirgân iskelesinin oralarda, ansızın sollayan serseri bir kamyondan kıl payı kurtuldu." - A. İlhan

SOL ile başlayan İlçe isimleri

Solhan (Bingöl)

SOL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kötü Çocuklar 1 - Soluk Soluğa - Yazar: M. Leighton
Soluk Fotoğraflar - Yazar: Sıddıka...
Acı Soluk - Yazar: Yusuf Bilge
Soluk Soluğa Karakılçık Uzak Değil - Yazar: Rıfat Ilgaz
Soluk Soluğa - Yazar: Sami Özbil

Kelime Bulma Motoru