SİP ile biten kelimeler

Sonunda SİP harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Lisanımünasip

12 Harfli Kelimeler

Gayrimünasip

9 Harfli Kelimeler

Mütenasip, Namünasip

8 Harfli Kelimeler

Muhtesip, Müntesip, Partisip

7 Harfli Kelimeler

Muhasip, Münasip, Prensip

6 Harfli Kelimeler

Tensip

5 Harfli Kelimeler

Nasip

Bazı SİP ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


muhasip :

TDK:
isim Sayman

münasip :
TDK:
1. sıfat Uygun, yerinde
"Bizim bu dünyadaki hayatımız da bir çileden ibaret olduğu düşünülecek olursa en münasip çilenin de burada olması icap ediyordu." - A. H. Çelebi
2. Beğenilen, hoşa giden
"Yaşta küçük amma boyda münasip / Sallanıyor bir fidanca dal gibi" - Dadaloğlu

müntesip :
TDK:
1. sıfat Bir yere, birine bağlanmış, kapılanmış, intisap etmiş olan
2. İlgisi bulunan, ilgili

SİP ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 140: Eğer siz (Uhud'da) bir acıya uğradınızsa, (Bedir'de de düşmanınız olan) o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasip ederiz. ) Ta ki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez.
ALİ İMRAN - 176: (Resûlüm) İnkârda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara, ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır.
BAKARA - 202: İşte onlar için, kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah'ın hesabı çok süratlidir.

Kelime Bulma Motoru