SER ile başlayan kelimeler

Başında SER harfleri bulunan 171 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Serdengeçtilik, Sermuharrirlik, Sermürettiplik

13 Harfli Kelimeler

Sermayesizlik, Serserileşmek, Sertifikasyon, Sertleştirici, Sertleştirmek

12 Harfli Kelimeler

Seramikçilik, Serbestlemek, Sermayecilik, Serpiştirmek, Sersemleşmek, Sersemleşmiş, Sersemletmek, Serserileşme, Sertitikasız, Sertleştirme, Serüvencilik

11 Harfli Kelimeler

Seraskerlik, Serbestleme, Serdengeçti, Sergerdelik, Sergilenmek, Sergüzeştçi, Serinlenmek, Serinleşmek, Serinletmek, Sermuharrir, Sermürettip, Serpiştirme, Sersemlemek, Sersemletme, Sertifikalı

10 Harfli Kelimeler

Serbestlik, Sergilemek, Sergileniş, Sergilenme, Sergileyiş, Serinkanlı, Serinlemek, Serinlenme, Serinleşme, Serinletme, Sermayedar, Sermayesiz, Sermestane, Sermestlik, Serpelemek, Serptirmek, Sersemleme, Serserilik, Sertlenmek, Sertleşmek, Sertleşmiş, Serüvensiz

9 Harfli Kelimeler

Seracılık, Seralarda, Seramikçi, Serbestçe, Serdetmek, Serdirmek, Sergileme, Sergiyeri, Sergüzeşt, Serigrafi, Serilmesi, Serinleme, Serkeşlik, Sermayeci, Sermayeli, Serpantin, Serpeleme, Serpilmek, Serpilmiş, Serptirme, Sersemlik, Serserice, Sertelmek, Sertifika, Sertlenme, Sertleşme, Serüvenci, Serüvenli

8 Harfli Kelimeler

Serasker, Serdetme, Serdirme, Serdümen, Seremoni, Serencam, Sergerde, Sergievi, Sergilik, Serilmek, Serilmiş, Serinlik, Serlevha, Sermesti, Serpilme, Serpinme, Serpinti, Sersefil, Sersemce, Sertabip, Sertelme, Servilik, Servisçi, Seryaver, Seryumlu, Serzeniş

7 Harfli Kelimeler

Seramik, Serazat, Serbest, Serenat, Serendi, Seretan, Sergici, Seriliş, Serilme, Serince, Sermaye, Sermedi, Sermest, Serpici, Serpmek, Serseri, Sertlik, Serüven, Servete

6 Harfli Kelimeler

Seracı, Serapa, Serbaz, Serçin, Serdar, Sergen, Sergin, Serhat, Serian, Serili, Serkeş, Sermed, Sermek, Sermet, Serpiş, Serpme, Serpuş, Sersem, Sertaç, Sertap, Server, Servet, Servis, Seryum

5 Harfli Kelimeler

Serak, Serap, Serçe, Seren, Sergi, Serim, Serin, Seriş, Serme, Serum, Servi

4 Harfli Kelimeler

Sera, Sere, Serf, Seri, Sert, Serv

3 Harfli Kelimeler

Ser

Bazı SER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


seralarda : seracılık teknikeri
serapa : büsbütün
serbestçe : dili tutuk
serbestlik : azadelik, azatlık, erkinlik, liberalizm, serbestî
serçin : seçme
serdengeçti : fedaî, yoloğlu
serdengeçtilik : fedaîlik
serdetmek : ileri sürmek
seremoni : tören
serenat : geceleyin
sergen : camekân, vitrin, nesnelerin, raf
sergerde : elebaşı
sergilemek : gözler önüne sermek, sergi açmak, teşhir etmek
sergiyeri : galeri
serili : serilmiş, yayılmış
serilmiş : serili, yayılı
sermed : dâimî, sürekli, ebedî, ezelî
sermestane : sarhoşça
sermestî : sarhoşluk
serpantin : yılan taşı
serpilmiş : saçık
serpinti : çilenti
sersefil : yoksul
sersemletmek : sersem etmek
serseri : tutarsız, kabadayı, hayta, holigan, baldırı çıplak, bandırasız, bardabaş, berduş, çapaçulcu, çul tutmaz, daltaban

Bazı SER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sera :

TDK:
isim Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser (II)

seremoni :
TDK:
1. isim Tören
2. Genellikle resmî yerlerde, resmî işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü

sermek :
TDK:
1. -i, -e Kurutmak için asmak
"Kar gibi çamaşırları serip eve döndü." - O. Rifat
2. Göstermek amacıyla asmak veya yaymak
"Çeyiz sermek."
3. Düz bir yere yaymak
"Üzüm sermek. Bulgur sermek."
4. Açarak yaymak veya döşemek
"Çerçeveli çerçevesiz bir sürü fotoğraf çıkarıp masanın üzerine serdi." - A. Gündüz
5. Boylu boyunca yere yatırmak, düşürmek veya hırpalamak
"Onun için bir an önce leşlerini köpek leşi gibi İstanbul un çamurlu kaldırımlarına sermek zamanı gelmişti." - Y. K. Karaosmanoğlu
6. Boşlamak, savsaklamak

SER ile başlayan İlçe isimleri

Serik (Antalya)
Serinhisar (Denizli)
Serdivan (Sakarya)

SER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hayvanat Bahçesi ya da Sersem Oğlanlara Şarkılar - Yazar: Ali Kemal Güven
Ser Verip Sır Vermeyen Devrimci - İbrahim - Yazar: Tarkan Tufan
Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit - Yazar: Nihat Behram

SER ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YUNUS - 54: (O zaman) zulmeden herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa (azaptan kurtulmak için) elbette onu feda eder. Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.
TEVBE - 73: Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!  .
CİN - 8: Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk.

Kelime Bulma Motoru