SAN ile başlayan kelimeler

Başında SAN harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Sanısıuyandırmak

15 Harfli Kelimeler

Sanayileştirmek

14 Harfli Kelimeler

Sanayileşmemiş, Sanayileştirme, Santimantalite, Santimantalizm

13 Harfli Kelimeler

Sanayiinefise, Sandalyecilik, Santimetrelik, Santrifüjleme

12 Harfli Kelimeler

Sanayileşmek, Sandıklanmak, Sanısıvermek, Sansürlenmek

11 Harfli Kelimeler

Sanatkarane, Sanatkarlık, Sanayicilik, Sanayileşme, Sancılanmak, Sandalcılık, Sandalyelik, Sandalyesiz, Sandıkçılık, Sandıklamak, Sandıklanma, Sansasyonel, Sanskeritçe, Sansürcülük, Sansürlemek, Sansürlenme, Santimantal, Santrifüjör

10 Harfli Kelimeler

Sanatçılık, Sanatçının, Sanatkarca, Sanatoryum, Sanatsever, Sancılanma, Sandalyeci, Sandalyeli, Sandıklama, Sangılamak, Sanitasyon, Sanrılamak, Sanskritçe, Sansüalizm, Sansürleme, Santilitre, Santimetre

9 Harfli Kelimeler

Sanatlıca, Sancaktar, Sandırmak, Sandviççi, Sangılama, Saniyelik, Sanrılama, Sansasyon, Santigram, Santigrat, Santralci, Santrifüj, Santrozom

8 Harfli Kelimeler

Sanatkar, Sanatsal, Sanayici, Sancımak, Sandalcı, Sandalet, Sandalye, Sandıkçı, Sandıklı, Sandırma, Sangılık, Sanıklık, Sanılmak, Sanrısal, Sanskrit, Sansürcü, Sansürlü, Santrfor, Santrfüj, Santrhaf, Santurcu

7 Harfli Kelimeler

Sanarak, Sanatçı, Sanatlı, Sanatta, Sanayii, Sancağı, Sancılı, Sancıma, Sançmak, Sandalı, Sanduka, Sandviç, Sanılma, Sanidin, Sanssız, Santiar, Santral, Santuri

6 Harfli Kelimeler

Sanatı, Sanayi, Sancak, Sançma, Sandal, Sandık, Sanığı, Saniye, Sanlık, Sanmak, Sanrıl, Sansar, Sansız, Sansür, Santim, Santra, Santur

5 Harfli Kelimeler

Sanal, Sanar, Sanat, Sancı, Sanem, Sangı, Sanık, Sania, Sanki, Sanlı, Sanma, Sanrı, Santi

4 Harfli Kelimeler

Sanı

3 Harfli Kelimeler

San

Bazı SAN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sanal : mevhum, farazî, tahminî, hayalî, imajiner
sanarak : diye
sanatı : altın yumurtlayan tavuk
sanatkârane : sanatkârca
sanatlıca : artistik
sanatoryum : sağaltımevi
sanatta : akım, alçı, deha, izlenimcilik
sanayileşme : endüstrileşme
sancağı : ariya
sancak : bayrak, liva, mutasarrıflık
sancı : acı, ağrı sızı, ağrık, balkı, buru, buruntu, zatürre, zatürree
sancımak : ağrımak, balkımak, burulmak, tutmak
sandalı : tumba etmek
sandalye : arkalıklı, makam, koltuk, mevki, döşemecilik teknisyeni, iskelet mobilya, iskemle, kürsü, oturacak, oturma grubu, sendele, yer
sandırmak : zannettirmek
sanem : put
sangı : sersemleşmiş
sanı : zan, zehap, sansız

Bazı SAN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sandalyelik :

TDK:
1. isim Sandalyeden zedelenmemesi için duvara çakılan ince uzun tahta kaplama
2. sıfat Sandalye yapmaya elverişli olan (ağaç)

saniyelik :
TDK:
1. sıfat Çok kısa süren
"Saniyelik iş."
2. Belli bir saniye süresince yapılan veya olan
"Bir saniyelik üzüntü beş saatlik yorgunluk kadar insanı sersemletiyor." - E. İ. Benice

santralci :
TDK:
isim Telefon santralinde çalışan görevli

SAN ile başlayan İlçe isimleri

Sandıklı (Afyonkarahisar)
Sancaktepe (İstanbul)

SAN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyaz Prenses - Sancaktar - Yazar: R.Maria Rilke
Aynadaki Sandalcı ile Rutin Bir Stereo Monolog - Yazar: Sadi Atay

Kelime Bulma Motoru