SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


saka : evlere, serçegillerden, baygınlık, avrupa sakası, ispinozgiller, ökse kuşu, saka kuşu, sucu
sakal : lihye
sakalık : suculuk
sakalsız : tıraşsız, matruşluk
sakamet : bozukluk, yanlışlık, eksiklik
sakametli : kötü, bozuk
sakarometre : sakarozölçer
sakarya : özel ad
sakatat : hayvanların, karaciğer, böbrek, işkembe, beyin, dil
sakatçı : sakatatçı
sakatlanır : bin atın varsa inişte in, bir atın varsa
sakatlanmak : sakat olmak
sakınca : çekinilmesi, mahzur, beis görmemek, çekinge
sakıncalı : sakınmayı, çürüklük, kazalı, mahzurlu, temizlemek
sakınımlı : ihtiyatlı, tedbirli
sakınmayı : sakıncalı
sakınmazlık : pervasızlık
sakıntılı : ihtiyatlı
sakısgı : saksı
sakıt : düşen, düşmüş, düşük, merih, mars
sakız : çiklet
sakin : durgun

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


saka :

TDK:
şaka

sakarca :
TDK:
zarf Sakar gibi, sakara benzer bir biçimde

sakatlanmak :
TDK:
nsz Sakat duruma gelmek
"Yolda makineler sık sık sakatlanır." - R. N. Güntekin

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sakin Kuyular - Yazar: Murat Saldıray
Sakin Bir Gün İçin - Yazar: Jan Devrim
Derdim Yeter, Sakin Ol - Yazar: Işıl Özgentürk
Sakin Cennet - Yazar: John Grisham

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 2: Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu, dinî) işaretlerine, haram aya, (Allah'a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram'a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevketmesin! İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.

Kelime Bulma Motoru