S ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda S harfi bulunan 8 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Albatros, Ambiyans, Ambulans, Apteriks, Asbestos, Ekselans, Falyanos, Göşteris, Hakşinas, Kerteles, Kesenkes, Kesinkes, Klitoris, Kompleks, Koncolos, Konsolos, Kontrbas, Likeness, Martolos, Menderes, Menisküs, Menüsküs, Merlanos, Mıknatıs, Minüsküs, Morityus, Muhaddis, Muhammes, Muhassas, Muhtelis, Muhteris, Mukaddes, Mukavves, Muktebes, Murahhas, Muşahhas, Müderris, Mühendis, Mülahhas, Mülevves, Münderis, Müseddes, Müselles, Müşahhas, Müvesvis, Ortodoks, Pankreas, Paradoks, Pasiyans, Piskopos, Redevans, Referans, Reverans, Rezidans, Rezonans, Rönesans, Semiosis, Simpleks, Sokrates, Şebiarus, Tabasbus, Tahassüs, Takallus, Takallüs, Tecessüs, Tekavvüs, Tekeymüs, Temellus, Teneffüs, Teşebbüs, Tıknefes, Tolerans, Tripleks, Tubeless, Vasistas, Vikontes, Vitellüs, Yanulmas, Yerünmes, Zamkinos, Zartalos, Zülfaris

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ambiyans : hava
ambulans : ambülans
apteriks : kivi
kesenkes : kesinlikle
kontrbas : kontrbasçı
menisküs : menüsküs
menüsküs : menisk, menisküs
mıknatıs : çekiciliği, demir, nikel, demirkapan
minüsküs : menisk
mukaddes : kutsal, erman, pak
mukavves : kavisli, eğri, eğmeçli
murahhas : delege
muşahhas : somut
müderris : profesör
mühendis : köprü, kimya, biyoloji, elektrik, otomobil, motor, ölçmen
mülevves : kirli, pis, karışık, düzensiz
müseddes : altıgen
müşahhas : somut, konkre, konkret
müvesvis : işkilli, kuruntulu, vesveseli, kuruntucu
piskopos : katoliklerde
reverans : yükünük
rezonans : seselim, tannanlık, yankılaşım
simpleks : yalınca
sokrates : sokrat
tabasbus : yaltaklık, yaltaklanma

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


konsolos :

TDK:
isim Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
"Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı." - N. Cumalı

muhaddis :
TDK:
isim Hadis bilimiyle uğraşan kimse

S ile biten 8 harfli İlçe isimleri

Menderes (İzmir)
Marmaris (Muğla)
19 Mayıs (Samsun)

S ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Müderris Babanzade Ahmet Naim - Yazar: Muallim Mehmed...

Kelime Bulma Motoru