S ile biten 8 harfli kelimeler

Sonunda S harfi bulunan 8 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Albatros, Ambiyans, Ambulans, Apteriks, Asbestos, Ekselans, Falyanos, Göşteris, Hakşinas, Kerteles, Kesenkes, Kesinkes, Klitoris, Kompleks, Koncolos, Konsolos, Kontrbas, Likeness, Martolos, Menderes, Menisküs, Menüsküs, Merlanos, Mıknatıs, Minüsküs, Morityus, Muhaddis, Muhammes, Muhassas, Muhtelis, Muhteris, Mukaddes, Mukavves, Muktebes, Murahhas, Muşahhas, Müderris, Mühendis, Mülahhas, Mülevves, Münderis, Müseddes, Müselles, Müşahhas, Müvesvis, Ortodoks, Pankreas, Paradoks, Pasiyans, Piskopos, Redevans, Referans, Reverans, Rezidans, Rezonans, Rönesans, Semiosis, Simpleks, Sokrates, Şebiarus, Tabasbus, Tahassüs, Takallus, Takallüs, Tecessüs, Tekavvüs, Tekeymüs, Temellus, Teneffüs, Teşebbüs, Tıknefes, Tolerans, Tripleks, Tubeless, Vasistas, Vikontes, Vitellüs, Yanulmas, Yerünmes, Zamkinos, Zartalos, Zülfaris

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ambiyans : hava
ambulans : ambülans
hakşinas : haktanır
kesenkes : kesinlikle
kesinkes : kesinlikle
konsolos : şehbender
kontrbas : kontrbasçı
likeness : özdeşme
martolos : martaloz
menisküs : menüsküs
mıknatıs : çekiciliği, demir, nikel, demirkapan
morityus : mauritius
muhtelis : çalan
mukavves : kavisli, eğri, eğmeçli
murahhas : delege
muşahhas : somut
mühendis : köprü, kimya, biyoloji, elektrik, otomobil, motor, ölçmen
mülevves : kirli, pis, karışık, düzensiz
münderis : silinmiş
müseddes : altıgen
müselles : üçgen, üçlü
müvesvis : işkilli, kuruntulu, vesveseli, kuruntucu
paradoks : çatışkı, yanıltmaç, aykırıkanı
referans : tavsiye, başvuru, tavsiye mektubu, yendün
reverans : yükünük
rönesans : yenidendoğuş, uyanış

Bazı S ile biten 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


murahhas :

TDK:
isim Delege
"Bu kongreye iki murahhas talep ediliyor ve birtakım tedbirler icrası bildiriliyordu." - Atatürk

müselles :
TDK:
1. isim, geometri Üçgen
2. Kokteyl türünden karışık bir içki
3. Üç kere damıtılarak yapılmış özel bir şarap
4. sıfat Üçlü

S ile biten 8 harfli İlçe isimleri

Menderes (İzmir)
Marmaris (Muğla)
19 Mayıs (Samsun)

S ile biten 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Suni Teneffüs - Yazar: Ricardo Piglia
Son Teşebbüs - Yazar: Aziz Hatman
Ortodoks Oğlanlar İçin Fücur - Yazar: Metin Kaygalak
Azâb-ı Mukaddes - Yazar: Neyzen Tevfik
Necmettin Erbakan Mukaddes Kavgam - Yazar: Tuncer Günay

Kelime Bulma Motoru