S ile başlayan RUM ile biten kelimeler

Başında S harfi bulunan ve RUM ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Süredurum

8 Harfli Kelimeler

Spektrum

6 Harfli Kelimeler

Sakrum

5 Harfli Kelimeler

Serum, Sorum

Bazı S ile başlayan RUM ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sorum :

TDK:
isim Sorumluluk
"Başkalarının okuyacağı bir yazıyı yazarken o yazının bize ne türlü bir sorum yüklediğini hiçbir vakit hatırdan çıkarmamalıyız." - O. V. Kanık

süredurum :
TDK:
isim, fizik Bir cismin içinde bulunduğu düzgün hareket veya hareketsizlik durumunun sürüp gitmesi, hareketsizliğe veya hareketsizlikten harekete kendi başına geçememesi özelliği, atalet

serum :
TDK:
1. isim, tıp (***) Pıhtılaşma sonunda kandan ayrılan sıvı bölüm
2. Mikroplu bir hastalığa veya zehirli bir maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın özellikle atın kanından elde edilen sıvı madde
"Kuş palazı serumu."
3. Hücre yenilenmesini hızlandıran, deriyi besleyen, su kaybını, cildin solunumunu ve doğal savunmasını kuvvetlendiren sıvı
"Yarası çok pis, herhâlde bir serum yapmak lazım." - N. Hikmet

Kelime Bulma Motoru