S ile başlayan 14 harfli kelimeler

Başında S harfi bulunan 14 harfli 70 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sabırsızlanmak, Sabitleştirmek, Sabunlaştırmak, Saflaştırılmış, Sağladığıyarar, Sağlamlaştırma, Sağlıkbilimsel, Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek, Saldırganlaşma, Saldırıteknesi, Sanayileşmemiş, Sanayileştirme, Santimantalite, Santimantalizm, Sathileştirmek, Saydamlaştırma, Sayfalandırmak, Saygıbilmezlik, Saygıgöstermek, Saygınlaştırma, Sembolleştirme, Semptomatoloji, Senkronizasyon, Serdengeçtilik, Sermuharrirlik, Sermürettiplik, Sevimsizleşmek, Seyrekleştiriş, Seyrekleştirme, Sıcaklaştırmak, Sıfatlandırmak, Sıfatlaştırmak, Sıkılganlığını, Sıkıntıyıatmak, Sıklaştırılmak, Sınıflandırmak, Sınırlandırmak, Sıvıklaştırmak, Silahlandırmak, Silahsızlanmak, Silikleştirmek, Simgeleştirmek, Sinirlendirici, Sinirlendirmek, Sistemleştirme, Sivilleştirmek, Sivrileştirmek, Siyahlaştırmak, Siziincitirler, Sloganlaştırma, Soğuklaştırmak, Somutlaştırmak, Sondalamacılık, Sonuçlandırmak, Soraklandırmak, Sorumsuzlaşmak, Sosyalleştirme, Soysuzlaştırma, Soyutlaştırmak, Standartlaşmak, Structuralisme, Suçlandırılmak, Sultanibuselik, Suskunlaştırma, Süblimleştirme, Sünayiülmesken, Süphelendirmek, Sürdürümletmek, Sürüklendirmek

Bazı S ile başlayan 14 harfli kelimelerin eş anlamlıları


sabırsızlanmak : acele etmek
sabitleştirmek : çivilemek
sağlamlaştırma : berkitme, tahkim, takviye, tarsin, tekit, temin, teşdit
sağlıkbilimsel : tıbbi
saldırıteknesi : hücumbot
sanayileşmemiş : ilkel toplum
santimantalite : hassaslık, duygululuk, içtenlik
saydamlaştırma : şeffaflaştırma
sayfalandırmak : gazetecilikte
saygıbilmezlik : edepsizlik
sembolleştirme : tahayyül
semptomatoloji : belirtibilim
senkronizasyon : eşleme
serdengeçtilik : fedaîlik
sermürettiplik : başdizgicilik
seyrekleştirme : seyreltme
sınıflandırmak : bölümlendirmek, tasnif etmek
sınırlandırmak : sınırlamak, hudutlandırmak, kayıtlamak
silâhlandırmak : silâhlamak
sinirlendirici : hınzırlık etmek
sinirlendirmek : germek, gıcık etmek, göt etmek, illet etmek, kızdırmak, sinirine dokunmak), sinirlerini bozmak, uyuz etmek, yangına körükle gitmek, zıvanadan çıkarmak
siziincitirler : atım tepmez, itim kapmaz deme
soraklandırmak : meraklandırmak
sosyalleştirme : toplumsallaştırma
structuralisme : kuruluşçuluk
sünayiülmesken : ikievcikli
süphelendirmek : pirelendirmek
sürdürümletmek : abone etmek

Bazı S ile başlayan 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


saydamlaştırma :

TDK:
isim Saydamlaştırmak işi

sınırlandırmak :
TDK:
-i Sınırlamak, hudutlandırmak

sosyalleştirme :
TDK:
isim Toplumsallaştırma

S ile başlayan 14 harfli İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

Kelime Bulma Motoru