S ile başlayan 13 harfli kelimeler

Başında S harfi bulunan 13 harfli 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sabırsızlanış, Sabırsızlanma, Sabırsızlıkla, Sabitleştirme, Sabunlaştırma, Sadakatsizlik, Sadeleştirmek, Sağgörüsüzlük, Sahileştirmek, Sahtiyancılık, Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk, Salamuracılık, Sanayiinefise, Sandalyecilik, Santimetrelik, Santrifüjleme, Saptanımcılık, Saptırımcılık, Sarımsaklamak, Sayfalandırma, Saygıbilirlik, Sedimantasyon, Sedimantoloji, Selamünkavlen, Sendikalaşmak, Sendikasızlık, Sermayesizlik, Serserileşmek, Sertifikasyon, Sertleştirici, Sertleştirmek, Sevimlileşmek, Sevimsizleşme, Sıcakkanlılık, Sıcaklaştırma, Sıcaklıkölçer, Sıcaklıkölçüm, Sıcaklıkyayar, Sıfatlandırma, Sıfatlaştırma, Sıkıdenetimci, Sıkılganlıkla, Sıkıntıvermek, Sıkıştırılmak, Sıkıştırılmış, Sıklaştırılma, Sınıflandıran, Sınıflandırma, Sınırlandırma, Sırasıgelince, Sırp-hırvatça, Sırrınıçözmek, Sıvıklaştırma, Sıvılaştırmak, Sidimbilimsel, Sigortalanmak, Sigortasızlık, Sihirbazlıkta, Silahlandırma, Silahsızlanma, Silikatlaşmış, Silikleştirme, Simetrisizlik, Simultanéisme, Sindirimbilim, Sinemacılıkta, Sinirlendiren, Sinirlendirme, Sinyalizasyon, Sivilleştirme, Sivrileştirme, Slavlaştırmak, Soğukkanlılık, Soğuklaştırma, Somutlaştırma, Sonuçlandırma, Sonuçlanmamak, Sorumluluklar, Sorumsuzlaşma, Soruşturmalar, Sosyalizasyon, Sosyoekonomik, Sosyokültürel, Soyutlamalara, Sömürgeleşmek, Söylencebilim, Söylenegelmiş, Sözlendirmede, Stabilizasyon, Stabilization, Standartlaşma, Sterilizasyon, Strüktüralist, Strüktüralizm, Suçlandırılma, Sultanihüzzam, Sübvansiyonel, Sümmettedarik, Süpermarketçi, Sürdürülmemek, Süreğenleşmek, Sürnatüralist, Sürnatüralizm, Sürüklendirme, Süründürülmek

Bazı S ile başlayan 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


sadeleştirmek : yalınlaştırmak, özleştirmek
saklamaksızın : açık açık
saptırımcılık : revizyonizm
sedimantasyon : çökelme, tortulaşma
sedimantoloji : tortul bilimi
selâmünkavlen : inme, felç
sertleştirmek : pekiştirmek
sıcaklıkölçer : derece5, termometre, derece
sıcaklıkyayar : termograf
sıkıdenetimci : sansürcü
sıkıştırılmış : prese
sırp-hırvatça : karadağ
sırrınıçözmek : akıl erdirmek
sihirbazlıkta : aldataç
simetrisizlik : bakışımsızlık
slavlaştırmak : islâvlaştırmak
soruşturmalar : tahkikat
söylencebilim : mitoloji
sözlendirmede : dudak eşlemesi
stabilizasyon : istikrar
standartlaşma : standardizasyon
strüktüralist : yapısalcı
sübvansiyonel : yardımsal
süreğenleşmek : müzminleşmek, kronikleşmek

Bazı S ile başlayan 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


sahileştirmek :

TDK:
-i Gerçek bir durum almasını sağlamak, gerçekleştirmek

sevimlileşmek :
TDK:
nsz Sevimli duruma gelmek

sosyoekonomik :
TDK:
sıfat Aynı anda hem toplumsal alanı hem ekonomik alanı veya aralarındaki ilişkileri ilgilendiren

S ile başlayan 13 harfli İlçe isimleri

Samsun Merkez (Samsun)

Kelime Bulma Motoru