SIR ile başlayan kelimeler

Başında SIR harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sırasıgelince, Sırp-hırvatça, Sırrınıçözmek

12 Harfli Kelimeler

Sırmakeşhane, Sırnaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Sırılsıklam, Sırıtkanlık, Sırnaşıklık, Sırnaştırma

10 Harfli Kelimeler

Sıradağlar, Sıradanlık, Sıralanmak, Sıralanmış, Sıralatmak, Sıralayıcı, Sırıklamak, Sırnaşarak, Sırnaşıkça

9 Harfli Kelimeler

Sıracaotu, Sıralamak, Sıralanım, Sıralanış, Sıralanma, Sıralatma, Sıralayan, Sıralayış, Sırasında, Sırasıyla, Sırbistan, Sırdaşlık, Sırıklama, Sırlanmak, Sırnaşmak, Sırretmek, Sırrolmak, Sırsıklam, Sırtarmak, Sırtçılık, Sırtıkara, Sırtlamak

8 Harfli Kelimeler

Sıracalı, Sıralama, Sırasını, Sırdaşça, Sırıtkan, Sırıtmak, Sırlamak, Sırlanca, Sırlanma, Sırlıtaş, Sırmakeş, Sırnaşan, Sırnaşık, Sırnaşış, Sırnaşma, Sırretme, Sırrolma, Sırtarma, Sırtlama, Sırtüstü

7 Harfli Kelimeler

Sıradağ, Sıradan, Sıralaç, Sırasız, Sırayla, Sırçacı, Sırıkçı, Sırımak, Sırıtık, Sırıtış, Sırıtma, Sırlama, Sırmalı, Sırplık, Sırrını, Sırtına, Sırtlan, Sırtlık

6 Harfli Kelimeler

Sıraca, Sıracı, Sırada, Sıralı, Sırası, Sıraya, Sırdaş, Sırıma, Sırlak, Sırlan, Sırlar, Sırpat, Sırpça, Sırsız, Sırtar, Sırtçı

5 Harfli Kelimeler

Sırat, Sırça, Sırık, Sırım, Sırlı, Sırma

4 Harfli Kelimeler

Sıra, Sırf, Sırp, Sırt

3 Harfli Kelimeler

Sır

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sıracaotu : sıracagillerden
sıradan : bayağı, alelâde, adî, alışılagelen, amiyane, avam, ayak, banal, beribenzer, gündelik, macerasız, olur olmaz, olur şey, rutin, vulger
sıralama : tanzim, tertîb, tertip
sıralamak : söylenecek, yazılacak, düzmek, saymak, sıraya koymak, tanzim etmek
sıralanım : hiyerarşi
sıralanmak : sıraya, kuyruk olmak, oyulgalanmak, saf bağlamak
sıralayıcı : sıralayan
sıralı : sıralanmış, düzenlenmiş, dizili, yere, zamana, konuya, tüzül
sırasız : düzensiz, yere, zamana, konuya, harta
sırat : yol
sıraya : sıralanmak, tertiplemek
sırayla : çizin çizin, münavebeli
sırbistan : balkanlar, macaristan

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sıralayış :

TDK:
isim Sıralama işi

sırım :
TDK:
isim Bazı işlerde sicim yerine kullanılan, ince ve uzun, esnek deri parçası

sırrolma :
TDK:
isim Sırrolmak işi

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Harry Potter ve Sırlar Odası - 2.kitap - Yazar: J. K. Rowling
Size Bir Sır Vereceğim - Yazar: Mustafa Kaya
Yakıcı Sır - Yazar: Stefan Zweig
Ada - Sırlar Çözülüyor - Yazar: Lynne Matson
Assassin's Creed: Suikastçının İnancı Sırlar - Yazar: Oliver Bowden
Sherlock Holmes - Sır Perdesi Aralanıyor - Yazar: Sir Arthur Cona...
Sırlar Uçurumu - Yazar: Alein Kentigerna
Şeftali Kokan Sırlar - Yazar: Jodi Lynn Anderson
Paradokya Sırlar Geçidi - Gecenin Gizemli Oyunu Serisi 2.Kitap - Yazar: Cem Gülbent

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


AHZAP - 15: Andolsun ki daha önce onlar, sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir!.
MÜDDESSİR - 21, 22, 23, 24, 25: Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil. »  .
TARIK - 5, 6, 7, 8: İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan yaratıldı. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.

Kelime Bulma Motoru