SIR ile başlayan kelimeler

Başında SIR harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sırasıgelince, Sırp-hırvatça, Sırrınıçözmek

12 Harfli Kelimeler

Sırmakeşhane, Sırnaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Sırılsıklam, Sırıtkanlık, Sırnaşıklık, Sırnaştırma

10 Harfli Kelimeler

Sıradağlar, Sıradanlık, Sıralanmak, Sıralanmış, Sıralatmak, Sıralayıcı, Sırıklamak, Sırnaşarak, Sırnaşıkça

9 Harfli Kelimeler

Sıracaotu, Sıralamak, Sıralanım, Sıralanış, Sıralanma, Sıralatma, Sıralayan, Sıralayış, Sırasında, Sırasıyla, Sırbistan, Sırdaşlık, Sırıklama, Sırlanmak, Sırnaşmak, Sırretmek, Sırrolmak, Sırsıklam, Sırtarmak, Sırtçılık, Sırtıkara, Sırtlamak

8 Harfli Kelimeler

Sıracalı, Sıralama, Sırasını, Sırdaşça, Sırıtkan, Sırıtmak, Sırlamak, Sırlanca, Sırlanma, Sırlıtaş, Sırmakeş, Sırnaşan, Sırnaşık, Sırnaşış, Sırnaşma, Sırretme, Sırrolma, Sırtarma, Sırtlama, Sırtüstü

7 Harfli Kelimeler

Sıradağ, Sıradan, Sıralaç, Sırasız, Sırayla, Sırçacı, Sırıkçı, Sırımak, Sırıtık, Sırıtış, Sırıtma, Sırlama, Sırmalı, Sırplık, Sırrını, Sırtına, Sırtlan, Sırtlık

6 Harfli Kelimeler

Sıraca, Sıracı, Sırada, Sıralı, Sırası, Sıraya, Sırdaş, Sırıma, Sırlak, Sırlan, Sırlar, Sırpat, Sırpça, Sırsız, Sırtar, Sırtçı

5 Harfli Kelimeler

Sırat, Sırça, Sırık, Sırım, Sırlı, Sırma

4 Harfli Kelimeler

Sıra, Sırf, Sırp, Sırt

3 Harfli Kelimeler

Sır

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sır : giz, yetenek, gizem, bâtın, letâif, peçe, yaşlak
sıracaotu : sıracagillerden
sıradağlar : altay dağları
sıralama : tanzim, tertîb, tertip
sıralanım : hiyerarşi
sıralanmış : dizili, sıralı
sıralayıcı : sıralayan
sıralı : sıralanmış, düzenlenmiş, dizili, yere, zamana, konuya, tüzül
sırası : abur cubur, yeri olmak
sıraya : sıralanmak, tertiplemek
sırça : cam
sırçacı : züccaciyeci
sırf : yalnızca, salt, ancak, sadece, yalnız, tümüyle, büsbütün
sırılsıklam : sırsıklam, tazıya dönmek, yamyaş
sırıtmak : şaşkınlık, sırtarmak
sırlak : düzgün, pürüzsüz, parlak
sırlar : esrar
sırlıtaş : çini, fayans
sırma : zerrişte
sırnaşık : yapmacık, ahtapot

Bazı SIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sırdaşça :

TDK:
zarf Sırdaşa yakışır bir biçimde
"Baş başa verip birbirlerine sırdaşça bir şeyler fısıldıyorlar." - Y. K. Karaosmanoğlu

sırnaşış :
TDK:
isim Sırnaşma işi

sırretme :
TDK:
isim Sırretmek işi

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sırça Köşk - Yazar: Sabahattin Ali
Size Bir Sır Vereceğim - Yazar: Mustafa Kaya
Sırça Fanus - Yazar: Sylvia Plath
Yakıcı Sır - Yazar: Stefan Zweig
Sherlock Holmes - Sır Perdesi Aralanıyor - Yazar: Sir Arthur Cona...
Sır Küpü - Yazar: Turgay Güler
Bir Sır Saklı İçimde - Yazar: Julie Berry
Sırtlan Payı - Yazar: Attilâ İlhan
Sırça Tuzak - Yazar: Nermin Bezmen

SIR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 78: (Münafıklar), Allah'ın, onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gaybları (gizli şeyleri) çok iyi bilen olduğunu hâla anlamadılar mı?.

Kelime Bulma Motoru