RU ile başlayan kelimeler

Başında RU harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Rutubetlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Ruhsuzlaştırmak, Rutubetlendirme

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Ruhsuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum, Rutubetlenmek

12 Harfli Kelimeler

Ruhiyatçılık, Ruhsuzlaşmak, Rumlaştırmak, Ruslaştırmak, Rutubetlenme

11 Harfli Kelimeler

Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Ruhsuzlaşma, Rumlaştırma, Ruslaştırma, Ruziklenmek

10 Harfli Kelimeler

Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz

9 Harfli Kelimeler

Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli

8 Harfli Kelimeler

Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe

7 Harfli Kelimeler

Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb

6 Harfli Kelimeler

Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar

5 Harfli Kelimeler

Rubai, Ruble, Rufai, Rugan, Rugby, Ruhen, Ruhlu, Ruhum, Rukum, Rulet, Rumba, Rumca, Rumen, Rumuz, Runik, Rusça, Rusya, Ruşen, Ruteb, Rutin

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Ruba, Rubu, Ruhs, Ruhu, Rulo, Rumh, Rumi, Rupi

3 Harfli Kelimeler

Ruf, Ruh, Ruj, Rum, Run, Rus

Bazı RU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ruam : sakağı
rubaba : kabak kemane
rubaî : dördül
rugby : ragbi
ruhanî : manevî
ruhban : rahipler
ruhbilimsel : psikolojik
ruhçözümsel : psikanalitik
ruhçul : psişik
ruhen : acil tıp teknisyeni
ruhiyat : psikoloji, ruh bilimi, ruhbilim
ruhiyatçı : psikolog, ruh bilimci
ruhlar : enfüs, ervah, feeri, ifrit
ruhlu : canlı, etkili
ruhölçümü : psychometry
ruhs : ucuzluk
ruhsarçruhsare : yanak
ruhsat : izin, müsaade, ruhsatname, destur
ruhsatname : ruhsat
ruhsatsız : yapılması
ruhsuz : cansız, güçsüz, etkisiz, miskin, heyecansız, uruhsuz
rukiye : büyüleyici, sihirleyici, efsun
rukum : rakamlar, sayılar
rulo : silindir, pasta, dondurma, verdane
rumuz : semboller, sembol, simge, remiz, remz

Bazı RU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ruh :

TDK:
1. isim Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu
2. En önemli nokta, öz
"Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil." - M. Ş. Esendal
3. Esans
"Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur." - H. R. Gürpınar
4. Duygu
"Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor." - Y. K. Beyatlı
5. felsefe Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü

ruhsal :
TDK:
1. sıfat Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik
2. Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik

Rumluk :
TDK:
özel, isim Rum olma durumu

RU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aynadaki Sandalcı ile Rutin Bir Stereo Monolog - Yazar: Sadi Atay
Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı ve Yolu - Yazar: Osman Behçet
Aynadaki Sandalcı ile Rutin Bir Stereo Monolog - Yazar: Sadi Atay
Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi - Yazar: Ahmet Özdemir

Kelime Bulma Motoru