RU ile başlayan kelimeler

Başında RU harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Rutubetlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Ruhsuzlaştırmak, Rutubetlendirme

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Ruhsuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum, Rutubetlenmek

12 Harfli Kelimeler

Ruhiyatçılık, Ruhsuzlaşmak, Rumlaştırmak, Ruslaştırmak, Rutubetlenme

11 Harfli Kelimeler

Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Ruhsuzlaşma, Rumlaştırma, Ruslaştırma, Ruziklenmek

10 Harfli Kelimeler

Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz

9 Harfli Kelimeler

Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli

8 Harfli Kelimeler

Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe

7 Harfli Kelimeler

Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb

6 Harfli Kelimeler

Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar

5 Harfli Kelimeler

Rubai, Ruble, Rufai, Rugan, Rugby, Ruhen, Ruhlu, Ruhum, Rukum, Rulet, Rumba, Rumca, Rumen, Rumuz, Runik, Rusça, Rusya, Ruşen, Ruteb, Rutin

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Ruba, Rubu, Ruhs, Ruhu, Rulo, Rumh, Rumi, Rupi

3 Harfli Kelimeler

Ruf, Ruh, Ruj, Rum, Run, Rus

Bazı RU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ruba : giysi, giyecek, urba
rubaî : dördül
ruh : tin, canlılık, duygu, öz, esans, hayalet, abı, beğdüz emen, can kuşu, derun, diril, ederkon, tayf, tın, tiril, üzüt
ruhanidir : baksı
ruhaniyet : manevîlik
ruhçözümcü : psikanalist
ruhçözümü : psikanaliz
ruhçuluk : tinselcilik, spritualizm
ruhlar : enfüs, ervah, feeri, ifrit
ruhlu : canlı, etkili
ruhs : ucuzluk
ruhsarçruhsare : yanak
ruhsat : izin, müsaade, ruhsatname, destur
ruhsatname : ruhsat
ruhsatsız : yapılması
ruj : dudak boyası
rukiye : büyüleyici, sihirleyici, efsun
rumh : mızrak, kargı, süngü
run : rün
runik : rünik
rustaî : köylü

Bazı RU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ruhsat :

TDK:
1. isim İzin, müsaade
"Resmî ruhsat tezkeresi dosyamda mevcuttur." - N. F. Kısakürek
2. İzin belgesi, ruhsatname
"Pazar ruhsatları tarifesi hakikaten ağırdır." - N. Hikmet

ruhsuzlaştırmak :
TDK:
-i Ruhsuz duruma getirmek veya sokmak

rumuz :
TDK:
1. isim Simge
2. Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
"Ne vurdumduymaz misafirdi bunlar. Ne surattan anlıyorlardı ne rumuzdan ne kinayeden." - H. R. Gürpınar

RU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Canım Aliye, Ruhum Filiz - Yazar: Sabahattin Ali
Ruhum Sana Emanet - Yazar: Mehmet Ercan
Abdülkerim Paşa'nın Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi - Yazar: Abdullah Bay
40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Amerika - Rusya - Yazar: Gündüz Vassaf
Ruhum Hep 4 Mevsim - Yazar: Balca Yücesoy
VS - Ah, Arsız Ruhum - Yazar: Zsuzsa Rakovszky
Ey Ruhum Geldiysen Masaya Vur - Yazar: Hüzeyme Yeşim...
Kayıp Ruhum - Yazar: Nesli Bayram
Ruhum Gövdemde Değil - Yazar: Emel Güz

Kelime Bulma Motoru