RU ile başlayan kelimeler

Başında RU harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Rutubetlendirmek

15 Harfli Kelimeler

Ruhsuzlaştırmak, Rutubetlendirme

14 Harfli Kelimeler

Ruhsarçruhsare, Ruhsuzlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Rutherfordyum, Rutubetlenmek

12 Harfli Kelimeler

Ruhiyatçılık, Ruhsuzlaşmak, Rumlaştırmak, Ruslaştırmak, Rutubetlenme

11 Harfli Kelimeler

Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Ruhsuzlaşma, Rumlaştırma, Ruslaştırma, Ruziklenmek

10 Harfli Kelimeler

Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz

9 Harfli Kelimeler

Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli

8 Harfli Kelimeler

Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe

7 Harfli Kelimeler

Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb

6 Harfli Kelimeler

Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar

5 Harfli Kelimeler

Rubai, Ruble, Rufai, Rugan, Rugby, Ruhen, Ruhlu, Ruhum, Rukum, Rulet, Rumba, Rumca, Rumen, Rumuz, Runik, Rusça, Rusya, Ruşen, Ruteb, Rutin

4 Harfli Kelimeler

Ruam, Ruba, Rubu, Ruhs, Ruhu, Rulo, Rumh, Rumi, Rupi

3 Harfli Kelimeler

Ruf, Ruh, Ruj, Rum, Run, Rus

Bazı RU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ruam : sakağı
ruba : giysi, giyecek, urba
rubaba : kabak kemane
rudbar : çay, akarsu
ruf : çatı, dam
rugan : ayakkabı
rugby : ragbi
ruh : tin, canlılık, duygu, öz, esans, hayalet, abı, beğdüz emen, can kuşu, derun, diril, ederkon, tayf, tın, tiril, üzüt
ruhanî : manevî
ruhaniyet : manevîlik
ruhban : rahipler
ruhçözümsel : psikanalitik
ruhçul : psişik
ruhiyat : psikoloji, ruh bilimi, ruhbilim
ruhlu : canlı, etkili
ruhölçümü : psychometry
ruhötesi : metapsychics
ruhsarçruhsare : yanak
ruhsat : izin, müsaade, ruhsatname, destur
ruhsatname : ruhsat
ruhu : anlamamak
rukiye : büyüleyici, sihirleyici, efsun
rulet : pastacı

Bazı RU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ruhban :

TDK:
isim Rahipler

rutubetlenmek :
TDK:
nsz Nemlenmek, ıslanmak

RU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı ve Yolu - Yazar: Osman Behçet
Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi - Yazar: Ahmet Özdemir

Kelime Bulma Motoru