RİP ile biten kelimeler

Sonunda RİP harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Müstağrip, Mütekarip

8 Harfli Kelimeler

Giydirip, Mustarip, Muztarip

7 Harfli Kelimeler

Muharip

6 Harfli Kelimeler

İçirip, Mağrip, Muhrip, Tahrip, Takrip

5 Harfli Kelimeler

Garip

4 Harfli Kelimeler

Grip

Bazı RİP ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


muharip :

TDK:
isim, askerlik Savaşçı

tahrip :
TDK:
isim Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma
"Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım." - S. F. Abasıyanık

RİP ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Garip Aşk Öyküsü - Yazar: Carl - Johan...
Kurgudan da Garip - Yazar: Chuck Palahniuk
Bir Mustarip Mehmet Akif Ersoy - Yazar: Kazım Yetiş
Neoliberalizmin Garip Ölümsüzlüğü - Yazar: Colin Crouch
Tuhaf ve Garip - Yazar: Necdet Öztürk
Yazdım Erzurumlu Aşık Garip Bektaş - Yazar: Garip Bektaş
Garip Duygular - Yazar: Beytullah İmzaoğlu

RİP ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 205: O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
İSRA - 7: Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid'e (Süleyman Mâbedi'ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık).

Kelime Bulma Motoru