RİP ile biten kelimeler

Sonunda RİP harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Müstağrip, Mütekarip

8 Harfli Kelimeler

Giydirip, Mustarip, Muztarip

7 Harfli Kelimeler

Muharip

6 Harfli Kelimeler

İçirip, Mağrip, Muhrip, Tahrip, Takrip

5 Harfli Kelimeler

Garip

4 Harfli Kelimeler

Grip

Bazı RİP ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mustarip :

TDK:
bakınız muzdarip

tahrip :
TDK:
isim Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma
"Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım." - S. F. Abasıyanık

RİP ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mağrip Semaları - Yazar: E. Fırat Hayta

Kelime Bulma Motoru