R ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 4 harfli 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Abar, Acar, Acur, Acür, Açar, Afar, Ağar, Ağır, Ahar, Ahır, Ahir, Ajur, Akar, Akor, Akur, Amor, Asar, Asır, Aşar, Aşır, Aşur, Avar, Ayar, Ayır, Ayur, Azar, Dair, Dehr, Devr, Ecir, Eder, Efor, Eğer, Eğir, Emir, Enir, Eper, Erir, Eser, Esir, Eşir, Eter, Eyer, Fahr, Fakr, Flor, Fötr, Frer, Fuar, Gayr, Getr, Hayr, Itır, İcar, İmar, Janr, Kasr, Klor, Marr, Mehr, Mekr, Mihr, Nötr, Obur, Okar, Okur, Olur, Omur, Onar, Onur, Otur, Öbür, Öger, Öğür, Ömer, Ömür, Öşür, Övür, Özür, Sair, Sitr, Skor, Spor, Star, Ster, Stor, Şair, Şiar, Şiir, Şuur, Titr, Uçar, Uğur, Umar, Umur, Uyar, Uyur, Üçer

Bazı R ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acar : atılgan, yiğit, kabadayı, yılmaz, taşkın, becerikli, atıl­gan, ye­ni, taze, gayretli, hareketli, yırtıcı, acara, çevik, enerjik, yeni
acür : tuğla, kiremit, kerpiç
açar : anahtar, aperitif
ahar : başkası, yabancı, nişasta, nişadır, kitre, üstübeç, un
ahır : at, ahir, dam, sığdamı
ahir : son, sonraki, ahır, sonra, sonunda
akar : dere, akarsu, dükkân, tarla, akaret
akor : uygu
akur : azgın
asar : yapılar, eserler
avar : gösteriş, heybetlilik, dirençli, dayanıklı

Bazı R ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ahar :

TDK:
isim Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım

efor :
TDK:
isim Çaba, güç (II)

frer :
TDK:
isim Yabancılara ait okullarda görevli papaz
"Mektepte arkadaşlarına hükmeden frerlerden hiç korkmadı." - Ö. Seyfettin

R ile biten 4 harfli İlçe isimleri

Olur (Erzurum)

R ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gün Olur Asra Bedel - Yazar: Cengiz Aytmatov
Aşk ve Öbür Cinler - Yazar: Gabriel Garcia...
Ve Sen Kuş Olur Gidersin - Yazar: Tarık Tufan
Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu - Yazar: Italo Calvino
Annemin Gelini Olur musun? 2 - Yazar: Özlem Türk
Annemin Gelini Olur musun? - Yazar: Özlem Türk
Hüznün İsyan Olur - Yazar: Ahmet Telli
Eğer Benimle Olsaydı - Yazar: Laura Nowlin
İstanbul'um Olur Musun? - Yazar: Recep Karaaslan
Eğer Yaşarsam Koleksiyonu - 2 Kitap Takım - Yazar: Gayle Forman

R ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


YUNUS - 2:  İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?.

Kelime Bulma Motoru